Avsluttede prosjekter i anlegg

Her vises ett utvalg av våre ferdigstilte prosjekter.

QB Næringsbygg Tromsø

Et prosjekt i regi av Peab Eiendomsutvikling der Peab Bjørn bygg, Peab Anlegg og Peab Bogstrand skal ha sine kontorlokaler.

Beskrivelse Grunnarbeider inkl. VA og utomhus
Byggetid 2015-2017
Kontraktssum Ca. 19 MNOK eks mva
Kunde Polarkanten AS
Les mer

Betongbru Flesland, Bergen

Peab bygger en 230 meter lang betongbru i tilknytning til det nye terminalbygget på Bergen lufthavn, Flesland.

Beskrivelse Betongbru
Byggetid 2015-2017
Kontraktssum 63,5 MNOK eks mva
Kunde Avinor AS - Bergen lufthavn, Flesland
Arkitekt Nordic Office og Architecture
Les mer

Smestadtunnelen, Oslo

Peab Anlegg har vært totalentreprenør for oppgradering og brannsikring av Smestadtunnelen i Oslo.

Beskrivelse Oppgradering og brannsikring av tunnel
Byggetid 2015-2016
Kontraktssum 130 MNOK eks mva
Kunde Statens vegvesen
Les mer

Hamnefjell vindkraftverk, Båtsfjord

Peab Anlegg skal blant annet bygge veier på utbyggingsområdet, og fundamenter for 15 vindkraftturbiner.

Beskrivelse Veier og fundamenter
Byggetid 2016
Kontraktssum 104 MNOK eks mva
Kunde Hamnefjell Vindkraft
Les mer

Lundbrua, Ålen

Peab har bygget den nye Lundbrua på fv. 30 i Ålen.

Beskrivelse Betongbru
Byggetid 2016
Kontraktssum 12 MNOK eks mva
Kunde Statens vegvesen
Les mer

Veidrift, Romerike Midt

Peab hadde i perioden 2011-2016 ansvar for veidrift og vedlikehold på 573 km vei, herav ca 100 km motorveg, og 56 km gang– og sykkelsti på Romerike Midt. Fra 2017-2022 har Peab ansvar for veidrift og vedlikehold på Romerike Øst.

Beskrivelse Drift og vedlikehold av 573 km vei
Byggetid 2011 - 2016
Kontraktssum 262 MNOK eks mva
Kunde Statens vegvesen
Les mer

Grunn- og betongarbeider Follobanen

Peab Anlegg er underentreprenør for Acciona Ghella Joint Venture på Jernbaneverkets prosjekt Follobanen.

Beskrivelse Grunn- og betongarbeider
Byggetid 2015-2016
Kontraktssum 127,8 MNOK eks mva
Kunde Acciona Ghella Joint Venture
Les mer

Kaianlegg, Skålevik

Peab Anlegg bygger nytt kaianlegg for Høgskolen i Bergens dykkerutdanning i Skålevik.

Beskrivelse Ny kai
Byggetid 2015-2016
Kontraktssum 20 MNOK eks mva
Kunde Statsbygg
Les mer

Nye Narvik Torv

Spunt og peling for nybygg, nytt vann og overvannssystem.

Beskrivelse Spunt og peling nybygg
Byggetid 2014-2016
Kontraktssum 25 MNOK eks mva
Kunde Peab Bjørn Bygg
Les mer

Grunnarbeider Ikea Ringsaker

Samarbeidsprosjekt mellom Peab AS, Peab Spesialprosjekt (Sverige) og Peab Anlegg AS for Ikea (Nydal Øst AS).

Beskrivelse Infrastruktur tomt
Byggetid 2014-2015
Kontraktssum Ca 65 MNOK eks mva
Kunde Ikea v/Nydal Øst AS
Arkitekt Astrup og Hellern AS
Les mer

Plattformforlengelser Kongsvingerbanen

Plattformforlengelser på Nerdrum, Fetsund og Årnes stasjon på Kongsvingerbanen.

Beskrivelse Plattformforlengelse tre togstasjoner
Byggetid 2014-2015
Kontraktssum 18,3 MNOK eks mva
Kunde Jernbaneverket
Les mer

Oppedal ferjekai, E39 Gulen

Peab har bygget ny hovedferjekai og forlenget og omarbeidet eksisterende oppstillingsplass.

Beskrivelse Ny ferjekai og oppstillingsplass
Byggetid 2014-2015
Kontraktssum 43 MNOK eks mva
Kunde Statens vegvesen
Les mer

Jernbane, Rombak

I løpet av 13 uker sommeren 2015 har Peab bygget mer enn tre kilometer ny jernbane ved Rombak stasjon på Ofotbanen

Beskrivelse 3 km jernbanespor
Byggetid Sommer 2015
Kontraktssum 114 MNOK eks mva
Kunde Jernbaneverket
Les mer

Plattformarbeider, Gardermoen

Peabs oppdrag har vært å forlenge taket på søndre plattform og etablere fordrøyningsbasseng under plattform 1 og 3 på Oslo Lufthavn.

Beskrivelse Plattformarbeider
Byggetid 2015
Kontraktssum 45 MNOK eks mva
Kunde Jernbaneverket
Les mer

Kai 7 LKAB, Narvik

Peab Anlegg skal bygge en 168 meter lang kai i Narvik havn for LKAB.

Beskrivelse Kai
Byggetid 2013-2015
Kontraktssum 126 MNOK eks mva
Kunde LKAB
Les mer

Ny E6, Oppdal

Første entreprise i veiprosjektet E6 Oppdal.

Beskrivelse Bruer og vei
Byggetid 2013-2014
Kontraktssum 47 MNOK eks mva
Kunde Statens vegvesen Region Midt
Les mer

Fylkesvei 715 Fosenhalvøya

Peab har bygget 14 kilometer fylkesvei på Fosenhalvøya.

Beskrivelse 14 km vei
Byggetid 2013-2015
Kontraktssum 270 MNOK eks mva
Kunde Statens vegvesen
Les mer

Tverrforbindelse Jessheim

Ny tverrvei og ombygging av Ringveien på Jessheim.

Beskrivelse Ny tverrvei og ombygging Ringveien
Byggetid 2013-2015
Kontraktssum 149 MNOK eks mva
Kunde Statens vegvesen
Les mer

Flomsikring E6, Kløfta - Gardermoen

Peab rehabiliterer gammelt overvannssystem ved bruk av klimaeffektiv og kostnadsbesparende NoDig-metode.

Beskrivelse Flomsikring
Byggetid 2014-2015
Kontraktssum 40,2 MNOK eks mva
Kunde Statens vegvesen
Les mer

VA-arbeider, Enebakk

Utløpsledning landdel i Enebakk.

Beskrivelse Utløpsledning
Byggetid 2014
Kontraktssum 10 MNOK eks mva
Kunde Enebakk kommune
Arkitekt Asplan Viak
Les mer

template

template

Beskrivelse
Byggetid
Kontraktssum
Kunde
Arkitekt
Grunnarbeid
Les mer