Lundbrua, Ålen

Peab bygger den nye Lundbrua på fv. 30 i Ålen.

Kontrakt med byggherre Statens vegvesen ble signert torsdag 26. november 2015. Før arbeidet med riving av eksisterende bru, skal omkjøringsvei og reservebru etableres nord for eksisterende bru.

Lundbrua går over elva Gaula i Ålen sentrum i Holtålen kommune i Sør-Trøndelag. Den gamle brua som står der i dag hadde en oppstuvende effekt da det var flom i elva Gaula i august 2011 og Ålen sentrum ble hardt rammet. Nå blir den erstattet med en ny betongbru som blir dimensjonert for 200-årsflom.

Den nye brua blir 12 meter bred og 29 meter lang. Det blir et kjørefelt i hver retning og et gang- og sykkelfelt.

Brua fundamenteres direkte mot berget, med landkar på hver side. Det kommer til å gå med 440 kubikk betong og 90 tonn armering til byggingen av betongbrua.

Nye Lundbrua skal etter planen stå ferdig til å settes på trafikk i juni 2016.

Beskrivelse
Betongbru
Byggetid
2016
Kontraktssum
12 MNOK
Kunde
Statens vegvesen