Pågående prosjekter i anlegg

Her vises ett utvalg av våre nye og pågående prosjekter.

Renere Puddefjord, Bergen

Peab Anlegg har fått i oppdrag fra Bymiljøetaten i Bergen kommune å rydde og fornye sjøbunnen i Puddefjorden. Kontrakten har en verdi på 126 millioner kroner.

Kontraktssum 126 MNOK
Kunde Bymiljøetaten Bergen
Les mer

Peab skal drifte veiene på Romerike Øst

23. mars 2017

På oppdrag fra Statens vegvesen skal Peab Anlegg drifte og vedlikeholde veiene på Romerike Øst fra 1. september 2017. Kontrakten har en varighet på fem år, og en total verdi på cirka 130 millioner kroner eks mva.

Les mer

E6 Trondheim - Melhus

Peab Anlegg bygger ny E6 fra Trondheim til Melhus.

Beskrivelse Ny firefelts vei
Byggetid 2016-2019
Kontraktssum 1,16 milliarder kroner eks mva
Kunde Statens vegvesen Region midt
Les mer

Peab fikk bruoppdrag fra Bane NOR

10. mars 2017

For en kontraktssum på ca. 10 millioner kroner har Peab Anlegg fått i oppdrag å skifte ut Mangåa bru på Kongsvingerbanen.

Les mer

Tåsentunnelen, Oslo

Statens vegvesen valgte Peab Anlegg som hovedentreprenør for oppgradering av Tåsentunnelen i Oslo.

Beskrivelse Oppgradering tunnel
Byggetid Juni 2016 - oktober 2017
Kontraktssum 152 MNOK eks mva
Kunde Statens vegvesen
Les mer

Peab tildelt nytt anleggsoppdrag i Nord-Trøndelag

2. september 2016

For 50 millioner kroner skal Peab Anlegg bygge ny jernbaneundergang på E6 Vintermyr i Namsskogan kommune i Nord-Trøndelag.

Les mer

E16, Kongsvinger

Peab Anlegg bygger vei, gang- og sykkelvei og to bruer.

Beskrivelse Vei, gang- og sykkelvei og to bruer
Byggetid Januar 2016 - oktober 2017
Kontraktssum 105 MNOK eks mva
Kunde Statens vegvesen
Les mer

template

template

Beskrivelse
Byggetid
Kontraktssum
Kunde
Arkitekt
Grunnarbeid
Les mer