Mennesket

Det sosiale perspektivet på bærekraft betyr å skape merverdi for mennesker i og utenfor selskapet.

Den kollektive kompetansen til våre ansatte er Peabs viktigste forretningstilbud og vår mest verdifulle ressurs. Alle som jobber i Peab skal oppleve arbeidet sitt som trygt, meningsfullt og utviklende og alle skal føle seg inkludert i jobben. Når vi kan tilby et inkluderende selskap med like muligheter med gode ledelses- og utviklingsmuligheter for alle - da kan vi også tiltrekke og beholde de beste.

Vi skal tilby den beste arbeidsplassen i bransjen.

Vi har også et stort ansvar for alle menneskene som lever og bor i lokalsamfunnene der vi opererer. Lokalt samfunnsansvar er en del av å være en lokal samfunnsbygger. Peabs samfunnsengasjement dreier seg om unge mennesker, utdanning, integrering og å bidra i lokalsamfunnet.

Slik jobber Peab med bærekraft

Mennesket

Det sosiale perspektivet på bærekraft betyr å skape merverdi for mennesker i og utenfor selskapet.

Klima og miljø

Vi fokuserer på å redusere vår klimapåvirkning, sikre en så materialeffektiv virksomhet som mulig og arbeider med utfasing av miljø- og helseskadelige stoffer.

Virksomheten

Peab skal være en trygg og kompetent partner med en sterk lokal tilstedeværelse.

Samfunnsengasjement

Peabs samfunnsengasjement handler om å være til stede i små og store lokalsamfunn.

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.