Mennesket

Det sosiale perspektivet på bærekraft betyr å skape merverdi for mennesker i og utenfor selskapet.

Den kollektive kompetansen til våre ansatte er Peabs viktigste forretningstilbud og vår mest verdifulle ressurs. Alle som jobber i Peab skal oppleve arbeidet sitt som trygt, meningsfullt og utviklende og alle skal føle seg inkludert i jobben. Når vi kan tilby et inkluderende selskap med like muligheter med gode ledelses- og utviklingsmuligheter for alle - da kan vi også tiltrekke og beholde de beste.

Vi skal tilby den beste arbeidsplassen i bransjen.

Vi har også et stort ansvar for alle menneskene som lever og bor i lokalsamfunnene der vi opererer. Lokalt samfunnsansvar er en del av å være en lokal samfunnsbygger. Peabs samfunnsengasjement dreier seg om unge mennesker, utdanning, integrering og å bidra i lokalsamfunnet.

Slik jobber Peab med bærekraft

Foto: Mats Bakken

HMS

Helse, miljø og sikkerhet er et av Peabs viktigste fokusområder. Innenfor vår bransje er det stor enighet - vi må jobbe sammen for å utvikle trygge arbeidsmiljøer.

Foto: Mats Bakken

Klima og miljø

Vi fokuserer på å redusere vår klimapåvirkning, sikre en så materialeffektiv virksomhet som mulig og arbeider med utfasing av miljø- og helseskadelige stoffer.

Foto: Mats Bakken

Mangfold og likestilling

Hele byggebransjen har innsett at vi må endres med omverdenen når det gjelder mangfold og likestilling. Det handler om å overleve som bedrift. Bransjen har fortsatt en lang vei å gå, og Peab er intet unntak.

Etikk og antikorrupsjon

Peabs forretningsetiske retningslinjer og våre kjerneverdier er våre viktigste dokumenter. De beskriver våre verdier og de krav vi stiller til oss selv og våre forretningspartnere.