Virksomheten

Peab skal være en trygg og kompetent partner med en sterk lokal tilstedeværelse. Vi skal konsekvent levere kvalitet og gjøre kundens interesse til vår.

Vi jobber aktivt for å sikre en bærekraftig forsyningskjede der vi styrer risikoer hindrer uregelmessigheter. God forretningsetikk og åpenhet bør gjennomsyre alt vi gjør.
Sammen med våre forretningspartnere ønsker vi å utvikle og finne innovative løsninger for en bærekraftig samfunnsbygging.

"Vi blir bedre når kunden stiller krav til oss. Nøkkelen til en bærekraftig virksomhet - foruten kunnskap - er å være ydmykt klar over at samfunnsutviklingen er rask, og at vi må være åpne for nye ideer hvis vi ønsker å følge med," sier Peabs bærekraftsjef Maria Hernroth.

Samfunnsengasjement

Peabs samfunnsengasjement handler om å være til stede
i små og store lokalsamfunn. Vi skaper arbeidsplasser,
bidrar til de unges utdanning og bærekraftig sponsing.

Gå til Samfunnsengasjement

Slik jobber Peab med bærekraft

Foto: Mats Bakken

HMS

Helse, miljø og sikkerhet er et av Peabs viktigste fokusområder. Innenfor vår bransje er det stor enighet - vi må jobbe sammen for å utvikle trygge arbeidsmiljøer.

Foto: Mats Bakken

Klima og miljø

Vi fokuserer på å redusere vår klimapåvirkning, sikre en så materialeffektiv virksomhet som mulig og arbeider med utfasing av miljø- og helseskadelige stoffer.

Foto: Mats Bakken

Mangfold og likestilling

Hele byggebransjen har innsett at vi må endres med omverdenen når det gjelder mangfold og likestilling. Det handler om å overleve som bedrift. Bransjen har fortsatt en lang vei å gå, og Peab er intet unntak.

Etikk og antikorrupsjon

Peabs forretningsetiske retningslinjer og våre kjerneverdier er våre viktigste dokumenter. De beskriver våre verdier og de krav vi stiller til oss selv og våre forretningspartnere.