Nye Narvik Torv

Peab - Bjørn Bygg bygger 8 500 samfunnsnyttige kvadratmeter i Narvik sentrum.

Nye Narvik Torv blir et signalbygg med attraktive uterom og møteplass med kafe. Et kontorbygg på totalt fem etasjer skal huse Narvik bibliotek og fylkesbiblioteket, Narviksenteret med krigsmuseum, Turistkontoret og Sparebanken Narvik. Innflytting vil skje når lokalene står klare runde årsskiftet 2015-2016.

Nordland fylkeskommune har gitt Nye Narvik Torv status som regionalt kulturbygg. Biblioteket, turistkontoret og krigsmuseet vil ha felles inngang, kundesenter, kafé og møteplass.

Peab skal i tillegg til selve bygget ha ansvaret for å anlegge nytt torv og park, samt forbinde de to delene av Kommuneveien henholdsvis bak Parkhallene og bak rådhuset via en kulvert under Frydenlundbrua.

Peab Anlegg har kontrakten på grunnarbeid, pel, spunt, utomhusarbeider og rivearbeider.

Beskrivelse
Nybygg, torg og park
Byggetid
2014-2016
Kontraktssum
215 MNOK eks mva
Kunde
215 MNOK eks mva
Arkitekt
Madsø Sveen Arkitekter AS