Øren flerbrukshall, Drammen

For 44 millioner kroner har Peab bygget Øren flerbrukshall for Drammen Eiendom KF. Barn og unge kan benytte en nytt og moderne anlegg for innendørs idrett.

Vi er utrolige glade for å ha blitt tildelt denne kontrakten. Det er motiverende å gå i gang med et bygg som vi vet at både store og små i lokalmiljøet gleder seg til å ta i bruk, sier distriktssjef Jan Petter Hansen i Peab.

Flerbrukshallen er en av flere byggprosjekter som vil fornye og forbedre området rundt Øren skole. I tillegg til ny flerbrukshall planlegges nye lekeområder, utvidet kunstisbane, nytt kunstgress på Ørenbanen og et nytt skolebygg.

− Hallen er oppført på området der fotballbanen og skolen ligger. Det betyr at vi måtte vektlegge ekstra stor vekt på HMS-arbeidet, spesielt for utomhusarbeidene, påpeker Hansen.

Den nye hallen er på totalt  2300 kvadratmeter stor. I underetasjen er det garderobeanlegg. I første etasje er det bygd en full håndballbane. Det er mulighet for å dele håndballbanen med skillevegg, slik at den kan benyttes som to gymsaler.

I den ene enden av hallen er det bygget en teleskoptribune med plass til 360 personer. I andre etasje finnes det styrkerom og galleri med tilskuerplasser.

Les mer om Øren Flerbrukshall på bygg.no.

Beskrivelse
Nybygg flerbrukshall
Byggetid
2016-2017
Kontraktssum
44 MNOK
Kunde
Drammen Eiendom KF
Arkitekt
Architechtopia AS