Borgrundfjorvegen 70, Ålesund

Peab Eiendomsutvikling Nord har kjøpt 100% av aksjene i selskapet Erik Foss AS i Ålesund. Selskapet eier til sammen ca. 13.000 kvadratmeter eiendom i Borgundfjordvegen 70, rett i nærheten av Moa-området.

Eiendommene er regulert til boligformål gjennom en ny nyere reguleringsplan. Reguleringsplanen tilsier ca. 9700 m2 BRA-S bolig, som betyr rundt 90-100 leiligheter fordelt på 3 bygninger. Prosjektet ligger utrolig fint til i sjøkanten, med fantastisk utsikt mot Borgundfjorden.  

Fantastisk beliggenhet
Stig T. Johnsen, administrerende direktør i Peab Eiendomsutvikling Nord, har stor tro på fortsatt god vekst i regionen. Han ser svært positivt på dette prosjektets beliggenhet og utviklingspotensial, med fantastisk utsikt og nærhet til sentrale funksjoner rundt Moa-området.

Prosjektet videreutvikles innenfor rammene av reguleringsplanen, og vil blant annet fremover fokusere nærmere på hvilke målgrupper som kan være aktuelle for dette prosjektet. Vi har en del spennende tanker om det, og ser for oss å lansere prosjektet i markedet mot slutten av 2020 eller i starten av 2021, sier han.

Peab K. Nordang totalentreprenør
Peab som konsern er vel etablert i regionen gjennom entreprenørselskapet Peab K. Nordang, som vil bli sentralt i videreutviklingen av prosjektet.

Peab K. Nordang vil også være totalentreprenør for utbyggingen, som er forventet å starte i andre kvartal 2021.

Fakta:

  • Prosjektnavn: Borgundfjordvegen 70
  • Byggherre: Peab Eiendomsutvikling Nord
  • Størrelse: 9700 m2 BRA-S, ca. 15.000 m2 BTA
  • Antall leiligheter: Ca. 90-100
  • Prosjektvolum salgsinntekt: Ca. 450 MNOK
  • Prosjektvolum entreprisekost: Ca. 300 MNOK inkl. mva
  • Byggestart: 2. kvartal 2021
  • Ferdigstillelse: 2023
Beskrivelse
Rundt 90-100 leiligheter fordelt på 3 bygninger
Byggetid
2021-2023
Kunde
Peab Eiendomsutvikling Nord