Medarbeiderprofil

Uten våre dyktige og engasjerte medarbeidere vil ikke Peab fungere og utvikles. Vår medarbeiderprofil beskriver hva du kan forvente deg av selskapet, og hva vi forventer av deg som medarbeider. Medarbeiderprofilen bygger på kjerneverdiene våre.

Vi er jordnære

 • Vi er ærlige og oppriktige
 • Vi kommuniserer enkelt og tydelig
 • Vi opptrer prestisjeløst og ukomplisert
 • Vi har høy kostnadsbevissthet
 • Vi tør be om hjelp og hjelper andre
 • Vi er åpne, ydmyke og lydhøre
 • Vi respekterer menneskers likeverd

Vi er utviklende

 • Vi tester nye idéer og metoder
 • Vi er kreative og åpne for forandring
 • Vi deltar aktivt i dialog og samarbeid
 • Vi tenker alltid "Ett Peab"
 • Vi tar ansvar for vår egen utvikling
 • Vi er åpne, nysgjerrige og prestisjeløse
 • Vi tør å være forbilder

Vi er personlige

 • Vi bryr oss om våre medmennesker
 • Vi tar ansvar for vårt eget og andres arbeidsmiljø
 • Vi setter stor pris på gode relasjoner
 • Vi byr på oss selv og er tilgjengelige
 • Vi har integritet og sterk etisk bevisshet
 • Vi er engasjerte, og viser det

Vi er pålitelige

 • Vi etterstreber alltid bærekraftige løsninger
 • Vi er lojale mot Peabs vurderinger
 • Vi agerer ut ifra Peabs mål, prosesser og rutiner, og følger fattede beslutninger
 • Vi planlegger og gjør rett første gang
 • Vi forstår viktigheten av orden og ryddighet
 • Vi er kompetente og profesjonelle
 • Vi holder det vi lover
Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.