Bekkestua stasjon

I Bærum har Peab Anlegg bygget om Bekkestua stasjon på Kolsåsbanen til ny metrostandard.

Arbeidene besto hovedsakelig av masseutskifting og oppbygging av ny underbygning for spor, samt bygging av ny plattform med broer, trapper og ramper og plattformtak.

Teknisk bygg, trappehus, personalbygg samt gjerder og støyskjermer inngikk i entreprisen.

I denne forbindelsen er det utført grunnforsterkning, spunting, peling, gravearbeider, VA-arbeider, rivearbeider, betongarbeider, elektroarbeider, stålarbeider, tømrerarbeider, taktekking, rørlegger, VVS, steinarbeider og gartnerarbeider.

Beskrivelse
Ombygging
Byggetid
2010-2012
Kontraktssum
74 MNOK eks mva
Kunde
Kollektivtransportproduksjon AS
Arkitekt
Aas-Jakobsen AS