Bærekraft

Peab er en samfunnsbygger og en stor arbeidsgiver. Vår virksomhet påvirker samfunnet og menneskene som lever og arbeider der, på både kort og lang sikt. Vi legger derfor stor vekt på at det vi planlegger og gjennomfører skal være bærekraftig. God forståelse for våre interessenters krav og behov bidrar til økte muligheter for å gjøre de riktige prioriteringene i vårt bærekraftsarbeid.

 

Peabs definisjon på bærekraftig samfunnsbygging:

Alt vi planlegger og gjennomfører skal i sin helhet samsvare med våre etiske retningslinjer, og være ansvarlig og langsiktig utformet. Gjennom det skal vi ivareta miljømessige, økonomiske og sosiale aspekter.

Slik jobber Peab med bærekraft

Medarbeidere

Slik arbeider vi med helse og arbeidsmiljø, kompetanseforvaltning, likestilling, mangfold og likebehandling.

Klima og miljø

Slik arbeider vi med klimapåvirkning, ressurseffektivitet og utfasing av miljø- og helseskadelige stoffer.

Kjernevirksomheten

Slik arbeider vi med kunde- og leverandørssamarbeid, ansvar i leverandørkjeden og etikk og antikorrupsjon.

Samfunnsengasjement

Slik arbeider vi med utdanning for unge, lokale samfunnsbyggerprosjekter, mentorskap og bærekraftig sponsing.

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.