Bærekraft

Alt vi i Peab planlegger og gjennomfører skal være i tråd med våre forretningsetiske retningslinjer. Dette er vår definisjon på det å være en bærekraftig samfunnsbygger.

Peab er en samfunnsbygger og en stor arbeidsgiver. Vår virksomhet påvirker samfunnet og menneskene som bor og jobber der, både på kort og lang sikt.

Vi har et helhetsperspektiv på bærekraft, som for oss handler om både miljømessige, sosiale og økonomiske forhold. Det dreier seg om alt fra hvordan vi opptrer overfor kunder og kolleger på jobb, til hvordan vi reduserer miljøbelastningen i våre prosesser og bidrar i de samfunnene der vi jobber.

ISO-sertifisering

Peabs bygg- og anleggsvirksomhet i Norge er ISO-sertifisert
innen områdene kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø og helse.

Gå til ISO-sertifisering

Års- og bærekraftsrapport

Peab er en samfunnsbygger med lokalt engasjement, og
et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskaper.

Gå til års- og bærekraftsrapport

Etikk og antikorrupsjon

I Peab handler etikk om hvordan vi opptrer overfor hverandre og våre interessenter.

Les om etikk og antikorrupsjon

Slik jobber Peab med bærekraft

Medarbeidere

Slik arbeider vi med helse og arbeidsmiljø, kompetanseforvaltning, likestilling, mangfold og likebehandling.

Klima og miljø

Slik arbeider vi med klimapåvirkning, ressurseffektivitet og utfasing av miljø- og helseskadelige stoffer.

Kjernevirksomheten

Slik arbeider vi med kunde- og leverandørssamarbeid, ansvar i leverandørkjeden og etikk og antikorrupsjon.

Samfunnsengasjement

Slik arbeider vi med utdanning for unge, lokale samfunnsbyggerprosjekter, mentorskap og bærekraftig sponsing.

Mangfold og likestilling

Sammen gjør vi det mulig

Se filmen
Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.