Bærekraft

Alt vi i Peab planlegger og gjennomfører skal være i tråd med våre forretningsetiske retningslinjer. Dette er vår definisjon på det å være en bærekraftig samfunnsbygger.

Peab er en samfunnsbygger og en stor arbeidsgiver. Vår virksomhet påvirker samfunnet og menneskene som bor og jobber der, både på kort og lang sikt.

Vi har et helhetsperspektiv på bærekraft, som for oss handler om både miljømessige, sosiale og økonomiske forhold. Det dreier seg om alt fra hvordan vi opptrer overfor kunder og kolleger på jobb, til hvordan vi reduserer miljøbelastningen i våre prosesser og bidrar i de samfunnene der vi jobber.

Slik jobber Peab med bærekraft

Foto: Mats Bakken

HMS

Helse, miljø og sikkerhet er et av Peabs viktigste fokusområder. Innenfor vår bransje er det stor enighet - vi må jobbe sammen for å utvikle trygge arbeidsmiljøer.

Foto: Mats Bakken

Klima og miljø

Vi fokuserer på å redusere vår klimapåvirkning, sikre en så materialeffektiv virksomhet som mulig og arbeider med utfasing av miljø- og helseskadelige stoffer.

Foto: Mats Bakken

Mangfold og likestilling

Hele byggebransjen har innsett at vi må endres med omverdenen når det gjelder mangfold og likestilling. Det handler om å overleve som bedrift. Bransjen har fortsatt en lang vei å gå, og Peab er intet unntak.

Etikk og antikorrupsjon

Peabs forretningsetiske retningslinjer og våre kjerneverdier er våre viktigste dokumenter. De beskriver våre verdier og de krav vi stiller til oss selv og våre forretningspartnere.

Foto: Ørjan M. Bertelsen
Foto: Mats Bakken
Foto: Mats Bakken
Foto: Ørjan M. Bertelsen

Mennesket

Det sosiale perspektivet på bærekraft betyr å
skape merverdi for mennesker i og utenfor selskapet.

Foto: Mats Bakken Mennesket

Samfunnsengasjement

Peab skal være til stede i små og store lokalsamfunn.
Vi skaper arbeidsplasser, bidrar til de unges utdanning>>

Foto: Mats Bakken Samfunnsengasjement

ISO-sertifisering

ISO-sertifisert innen områdene kvalitet,
ytre miljø og arbeidsmiljø og helse.

ISO-sertifisering

Virksomheten

Peab skal være en trygg og kompetent partner med
en sterk lokal tilstedeværelse. Vi skal konsekvent
levere kvalitet og gjøre kundens interesse til vår.

Foto: Ørjan M. Bertelsen Virksomheten

Års- og bærekraftsrapport

Peab er en samfunnsbygger med lokalt engasjement, og
et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskaper.

Års- og bærekraftsrapport