ISO-sertifisering

Peabs bygg- og anleggsvirksomhet og asfalt i Norge er ISO-sertifisert innen områdene kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø og helse.

Bygg, anlegg og asfalt er sertifisert etter standardene

  • ISO 14001 (ytre miljø)
  • ISO 45001 (arbeidsmiljø og helse)
  • ISO 9001 (kvalitet)

Forbedringsarbeidet blir fulgt opp av KIWA, den uavhengige kontrollinstansen som utsteder ISO-sertifikatene. KIWA foretar årlige revisjoner både ute på prosjektene og sentralt.