Eiendomsutvikling

Peab Eiendomsutvikling er prosjektutvikleren og byggherren i Peab. Vi er en moderne og fremtidsrettet utbygger med solid erfaring innen eiendomsutvikling.

Peab er et stort nordisk konsern med bredt sammensatt og tverrfaglig kompetansemiljø. Vi er opptatt av å utvikle nye konsept- og produktløsninger som tilfredsstiller stadig økende krav til miljøeffektivitet og lønnsomhet i alle kritiske faser av akkvisisjons- og utviklingsprosessen.

Gitt vår bakgrunn og leveransebredde, er vi også opptatt av å rendyrke muligheter innen kombinasjonsprosjekter i grensesnittet mellom bolig- og næringssegmentene, samt rehabiliteringsprosjekter. Vi sikrer god gjennomføringsevne i våre prosjekter ved å ha markedsinnsikt og finansiell styrke.

Boligutvikling
Vi besitter god kompetanse på alle ledd i utviklingsprosessen; vurdering og kjøp av tomter, regulering, utvikling og ledelse, markedsføring og salg. Peab Eiendomsutvikling er en moderne og fremtidsrettet utbygger med solid erfaring innen eiendomsutvikling.

Vi utvikler og selger boliger i noen av landets største byer og andre områder med stor befolkningsvekst.

Næringsutvikling
Vår underliggende strategi fokuserer primært på eiendomssegmentene for kontor og hotell. Vi ønsker å utvikle både nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Vi vurderer også andre utviklingsmuligheter innen eiendomssegmenter som handel, lager/logistikk, samt undervisnings- og omsorgsbygg (OPS).

Vi har et godt og tverrfaglig miljø på bolig- og næringsutvikling, så et av våre fortrinn er gjennomføringsevne i forbindelse med denne typen kombinasjonsprosjekter.

 

Kontaktpersoner

Henning Hanevold

Adm. direktør Peab Eiendomsutvikling

Telefon: +47 917 86 020

Kristian Høines Mathisen

Regionsjef Peab Eiendomsutvikling Nord

Telefon: +47 995 05 947