Samfunnsengasjement

Peabs samfunnsengasjement er rettet inn mot unges utdanning, lokale samfunnsbyggerprosjekter, mentorskap og bærekraftig sponsing.

Unges utdanning

Peabs engasjement for unges utdanning og behovet for fremtidig kompetanse er bakgrunnen for Peabs frittstående videregående skole, Peabskolan (Sverige). Skolens grunntanke er å skape en høykvalitets og moderne videregående byggutdanning. Årlig går rundt 430 elever bygg- og anleggsutdanningen ved totalt fem Peabskoler.

Eksempler på initiativer ved Peabskolene:

  • Språkintroduksjon for 100 nyankomne
  • Studiereise til konsentrasjonsleiren Auschwitz som del av arbeidet med økt mangfold og toleranse
  • Opprusting av byggene på Utøya

Praksis og eksamensarbeid

Peab (Sverige) har signert avtale med Arbetsförmedlingen (100-klubben). Målet er å i perioden 2016-2018 tilby 100 nyankomne praksisplass.

Bærekraftig sponsing

Peab har i mange år hatt et stort sponsorengasjement, ofte med lokal forankring. I 2016 ble Peabs sponsorpolicy revidert. Målet var å tydeliggjøre engasjementet for ungdommer, innovasjon og mangfold.

All sponsing skal støtte vår visjon, forretningsplan og bærekraftsmål. Alt vi sponser skal også ha en tydelig kobling til ett eller flere av hovedområdene:

  • Unges fritid; bidra til en meningsfylt fritid for unge
  • Unges utdanning; bidra til at de unge møter dyktige og engasjerte lærere og mentorer på sin vei inn i voksen- og yrkeslivet
  • Innovasjon og ungt entreprenørskap; bidra til at ungdommer fra alle deler av samfunnet får mulighet til å utvikle sin evne til nytenking og innovasjon
  • Morgendagens mangfoldssamfunn; ambisjonen er å være med på å forme morgendagens mangfoldssamfunn sammen med andre aktører i samfunnet

Peabs sponsorengasjement skjer med lokalt utgangspunkt. Fellesnevneren skal være at samtlige sponsede virksomheter skal generere en form for motytelse tilbake til samfunnet.

I 2016 økte Peabs sponsing av ungdomsidrett med 100 prosent, og vår sponsing av sosiale samfunnsbyggerprosjekter med 130 prosent. Vi har satt minst like offensive mål for 2017.

Vi vil se tradisjonell sponsing vike plass for moderne, engasjementsbasert sponsing, som gjør konkret nytte for samfunnet.

Kontaktperson sponsing

Stine Gabrielsen

Kommunikasjonssjef Peab Norge

Telefon: +47 416 51 414

Slik jobber Peab med bærekraft

Medarbeidere

Slik arbeider vi med helse og arbeidsmiljø, kompetanseforvaltning, likestilling, mangfold og likebehandling.

Klima og miljø

Slik arbeider vi med klimapåvirkning, ressurseffektivitet og utfasing av miljø- og helseskadelige stoffer.

Kjernevirksomheten

Slik arbeider vi med kunde- og leverandørssamarbeid, ansvar i leverandørkjeden og etikk og antikorrupsjon.

Samfunnsengasjement

Slik arbeider vi med utdanning for unge, lokale samfunnsbyggerprosjekter, mentorskap og bærekraftig sponsing.

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.