Samfunnsengasjement

Peabs samfunnsengasjement handler om å være til stede i små og store lokalsamfunn. Vi skaper arbeidsplasser, bidrar til de unges utdanning og bærekraftig sponsing.

Peab er en stor og langsiktig arbeidsgiver, og er avhengig av kompetente mennesker. For oss handler det om å være den beste arbeidsgiveren, og vi skal tiltrekke oss de beste menneskene. Vi har et miljø der man kan utvikle seg og vokse. Når individene vokser og utvikler seg, utvikles også Peab.

Unges utdanning

Peab har gode lærlingordninger, rekrutterer studenter gjennom sommerjobb eller samarbeid om prosjektoppgaver, og ansetter nyutdannede.

I Sverige har vi i tillegg Peabskolan, en privat videregående skole innen byggfaget. 

Bærekraftig sponsing

Vår sponsing skal ha en tydelig kobling til ett eller flere av disse områdene:

  • Unges fritid: Vi vil bidra til en meningsfylt fritid for unge.
  • Unges utdanning: Vi vil bidra til at unge møter dyktige og engasjerte lærere, veiledere og mentorer på vei inn i voksen- og yrkeslivet.
  • Innovasjon og ungt entreprenørskap: Vi vil bidra til at ungdommer fra alle deler av samfunnet får mulighet til å utvikle sin evne til nytenking og innovasjon.
  • Morgendagens mangfoldssamfunn: Vår ambisjonen er å være med på å forme morgendagens mangfoldssamfunn sammen med andre aktører i samfunnet.

Kontaktperson sponsing

Stine Gabrielsen

Kommunikasjonssjef Peab Norge

Telefon: +47 416 51 414

Slik jobber Peab med bærekraft

Foto: Mats Bakken

HMS

Helse, miljø og sikkerhet er et av Peabs viktigste fokusområder. Innenfor vår bransje er det stor enighet - vi må jobbe sammen for å utvikle trygge arbeidsmiljøer.

Foto: Mats Bakken

Klima og miljø

Vi fokuserer på å redusere vår klimapåvirkning, sikre en så materialeffektiv virksomhet som mulig og arbeider med utfasing av miljø- og helseskadelige stoffer.

Foto: Mats Bakken

Mangfold og likestilling

Hele byggebransjen har innsett at vi må endres med omverdenen når det gjelder mangfold og likestilling. Det handler om å overleve som bedrift. Bransjen har fortsatt en lang vei å gå, og Peab er intet unntak.

Etikk og antikorrupsjon

Peabs forretningsetiske retningslinjer og våre kjerneverdier er våre viktigste dokumenter. De beskriver våre verdier og de krav vi stiller til oss selv og våre forretningspartnere.