Samfunnsengasjement

Peabs samfunnsengasjement handler om å være til stede i små og store lokalsamfunn. Vi skaper arbeidsplasser, bidrar til de unges utdanning og bærekraftig sponsing.

Peab er en stor og langsiktig arbeidsgiver, og er avhengig av kompetente mennesker. For oss handler det om å være den beste arbeidsgiveren, og vi skal tiltrekke oss de beste menneskene. Vi har et miljø der man kan utvikle seg og vokse. Når individene vokser og utvikler seg, utvikles også Peab.

Unges utdanning

Peab har gode lærlingordninger, rekrutterer studenter gjennom sommerjobb eller samarbeid om prosjektoppgaver, og ansetter nyutdannede.

I Sverige har vi i tillegg Peabskolan, en frittstående videregående skole innen byggfaget. 

Bærekraftig sponsing

Vår sponsing skal ha en tydelig kobling til ett eller flere av disse områdene:

  • Unges fritid: Vi vil bidra til en meningsfylt fritid for unge.
  • Unges utdanning: Vi vil bidra til at unge møter dyktige og engasjerte lærere, veiledere og mentorer på vei inn i voksen- og yrkeslivet.
  • Innovasjon og ungt entreprenørskap: Vi vil bidra til at ungdommer fra alle deler av samfunnet får mulighet til å utvikle sin evne til nytenking og innovasjon.
  • Morgendagens mangfoldssamfunn: Vår ambisjonen er å være med på å forme morgendagens mangfoldssamfunn sammen med andre aktører i samfunnet.

Kontaktperson sponsing

Stine Gabrielsen

Kommunikasjonssjef Peab Norge

Telefon: +47 416 51 414

Slik jobber Peab med bærekraft

Mennesket

Det sosiale perspektivet på bærekraft betyr å skape merverdi for mennesker i og utenfor selskapet.

Klima og miljø

Vi fokuserer på å redusere vår klimapåvirkning, sikre en så materialeffektiv virksomhet som mulig og arbeider med utfasing av miljø- og helseskadelige stoffer.

Virksomheten

Peab skal være en trygg og kompetent partner med en sterk lokal tilstedeværelse.

Samfunnsengasjement

Peabs samfunnsengasjement handler om å være til stede i små og store lokalsamfunn.

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.