Om Peab

Peab er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskaper med virksomhet i Sverige, Norge og Finland. Vi er 14 000 ansatte og har en årlig omsetning på 49 milliarder kroner.

Konsernet har strategisk plasserte kontorer i Sverige, Norge og Finland. Hovedkontoret ligger i Förslöv i Syd-Sverige, og aksjen er børsnotert ved NASDAQ Stockholm.

Organisasjon

Forretningsområde Bygg

Bygg gjennomfører alt fra nyproduksjon av boliger og offentlige og kommersielle lokaler til rehablitering og ombyggings- og påbyggingssarbeider, i tillegg til byggservicetjenester.

Mer om forretningsområde Bygg

Forretningsområde Anlegg

Anlegg bygger og vedlikeholder veier, jernbane og broer både i det lokale anleggsmarkedet og i større nordiske infrastrukturprosjekter. Utfører også drift og vedlikehold av gater og veier.

Mer om forretningsområde Anlegg

Forretningsområde Industri

Industri leverer blant annet betong, asfalt, grus og pukk, samt kraner og maskiner til eksterne kunder og øvrige forretningsområder i Peab.

Mer om Forretningsområde Industri

Forretningsområde Eiendomsutvikling

Eiendomsutvikling har ansvar for Peabs oppkjøp, utvikling, forvaltning og salg av boliger og kommersielle eiendommer. Boligutvikling retter seg i hovedsak mot private konsumenter, mens eiendomsutvikling retter seg mot tomteeiere.

Mer om forretningsområde Eiendomsutvikling