Skiltavdelingen

Skiltavdelingen i Peab Anlegg har spesialisert seg innen montasjearbeid av skilt, trafikkportaler og andre tekniske installasjoner langs det norske veinettet.

Vi monterer i byområder, parkeringsplasser, park og idretts-anlegg med mer. Avdelingen vår er stasjonert i Trondheim, og vi tar på oss landsdekkende oppdrag.

Vi tilbyr

 • Montasje av nye skiltoppsett inkl. fundamentering og uttegning av visningsskilt for korrektur hos skiltmyndighetene
 • Innmåling av egenskapsdata og opplasting til NVDB
 • Generell montasje av installasjoner langs veinettet
 • Montering av trafikkportaler med tilhørende utstyr
 • Skadesaker på skilt og andre veg-installasjoner
 • Oppmerkingsarbeider med Termoplast
 • Utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner på oppdrag for kunder
 • Generelle vedlikeholdsoppdrag langs veinettet
 • Drift og vedlikehold av park og anlegg
 • Montering av brurekkverk

Utstyr og maskiner

 • Lastebil/servicebil med 10t/m kran og mannskapskurv og hydraulisk hammer for «ramming» av jordfundamenter
 • Kranbil med 37t/m kran og tipp inkl. maskinhenger
 • Bufferbil/støtputebil
 • 5t gravemaskin
 • Servicebil og varslings-kjøretøy
 • Skiltvogn og varslingsvogn

Ny skiltkontrakt!

Oppsetting og nedtaking av skilt
på fylkesvegeen de neste fem årene
for Trøndelag fylkeskommune.

Les hele saken

Last ned vår brosjyre

Kontaktpersoner

Torbjørn Juliussen

Prosjektleder Peab Anlegg

Telefon: +47 481 39 330

Christoffer Dahl

Anleggsleder Peab Anlegg

Telefon: +47 414 64 106