Prosjekter i anlegg

Her vises ett utvalg av våre nye, pågående og ferdigstilte prosjekter.

Bru Furerbergfossen, Odda og Rosendal

Peab Anlegg har signert kontrakt med Statens vegvesen om å bygge en ny bru over Furebergfossen langs fylkesvei 551 mellom Odda og Rosendal.

Beskrivelse
Bru
Byggetid
2019-2020
Kunde
Statens vegvesen
Kontraktssum
45,2 MNOK eks mva

E6 Vintermyr, Namsskogan

Peab Anlegg er i mål med bru- og veiprosjektet langs E6 Vintermyr i Namsskogan i Nord-Trøndelag.

Beskrivelse
Ny bru og vei
Byggetid
2017-2018
Kunde
Statens vegvesen
Kontraktssum
50 MNOK

Nytt vannverk, Moelv

Peab Anlegg har signert kontrakt med Ringsaker kommune om utførelsesentreprise for Nye Moelv vannverk. Kontrakten har en verdi på cirka 35,4 millioner kroner eks. mva.

Beskrivelse
Nytt vannverk
Byggetid
2018-2019
Kunde
Ringsaker kommune
Kontraktssum
35,4 MNOK eks mva

Drift og vedlikehold, Romerike Øst

På oppdrag fra Statens vegvesen skal Peab Anlegg drifte og vedlikeholde veiene på Romerike Øst fra 1. september 2017. Kontrakten har en varighet på fem år, og en total verdi på cirka 130 millioner kroner eks mva.

Beskrivelse
Drift og vedlikehold
Byggetid
2017-2022
Kunde
Statens vegvesen
Kontraktssum
130 MNOK eks mva

Mortensnes del 1, Tromsø

Peab anlegg har utført utskrifting av VA-anlegg, og utbygging av vei og fortau.

Beskrivelse
Utskiftning VA-anlegg, breddeutvidelse av veier
Byggetid
2015-2016
Kunde
Tromsø kommune
Kontraktssum
50 MNOK

Seilingsmerker, Oslofjorden

Peab Anlegg har bygget betongfundamenter for 18 nye seilingsmerker i Oslofjorden mellom Drøbak og Oslo.

Beskrivelse
Bygget 18 seilingsmerker
Byggetid
2016-2017
Kunde
Kystverket
Kontraktssum
29 MNOK

Seilingsmerker Finnsnesrenna, Lenvik

Peab Anlegg har bygget betongfundamenter for nye seilingsmerker for Kystverket Nordland.

Beskrivelse
Betongfundamenter for seilingsmerker
Byggetid
2014-2015
Kunde
Kystverket Nordland
Kontraktssum
16 MNOK

Haugen bru, Aurland

Peab Anlegg har bygget Haugen bru for Aurland kommune.

Beskrivelse
Ny bru
Byggetid
2017
Kunde
Aurland kommune
Kontraktssum
ca 6 MNOK

Fylkesvei 864, Trondheim

Peab Anlegg har bygget veistrekning mellom Bromstadvegen og Kong Øysteins veg for Statens vegvesen.

Beskrivelse
Samferdsel
Byggetid
2016-2017
Kunde
Statens vegvesen, region Midt
Kontraktssum
ca 13 MNOK

Gjenvinningsstasjoner BIR, Bergen

Peab Anlegg har bygget tre nye gjenvinningsstasjoner for BIR rundt Bergen.

Beskrivelse
Tre gjenvinningsstasjoner
Byggetid
2015-2016
Kunde
BIR AS
Kontraktssum
ca 85 MNOK

Turveibro over Griniveien,Bærum

Peab Anlegg har på oppdrag av Natur og Idrett i Bærum kommune, bygget en turveibru over Griniveien, øst for Nordveien.

Beskrivelse
Ny turveibru og gangvei
Byggetid
2016-2017
Kunde
Bærum Kommune
Kontraktssum
ca 6 MNOK

Bråtevegen, Skedsmo

Peab Anlegg har etablert en tofelts veg med tosidig gang og sykkelveg for Statens Vegvesen.

Beskrivelse
Ny tofelts veg med tosidig gang og sykkelveg
Byggetid
2013-2015
Kunde
Statens Vegvesen Region Øst
Kontraktssum
50,5 MNOK

Brubytte Mangåa, Skarnes

Peab Anlegg har oppgradert Mangåaa Bru på Skarnes for Bane Nor SF.

Beskrivelse
Nye kulverter til jernbanebro
Byggetid
2017
Kunde
Bane Nor SF
Kontraktssum
ca 10 MNOK

Brubytte over Semselva

Peab Anlegg har fått i oppdrag av Jernbaneverket å skifte ut den gamle stålbjelkebrua over Semselva for Spikkestadbanen ved Asker stasjon.

Beskrivelse
Ny jernbanebru over Semselva
Byggetid
2016
Kunde
Jernbaneverket Oslokorridoren II
Kontraktssum
8,5 MNOK

Slomarka, Kongsvinger

Peab Anlegg har utbedret voller og skjæringer ved nye E16 Slomarka i Kongsvinger.

Beskrivelse
Utbedring av voller og skjæringer
Byggetid
2016
Kunde
Statens vegvesen Region Øst
Kontraktssum
ca 5 MNOK

Renere Puddefjord, Bergen

Peab Anlegg har hatt i oppdrag med å rydde og fornye sjøbunnen i Puddefjorden for Bymiljøetaten i Bergen kommune. Kontraktssummen var på 126 millioner kroner.

Byggetid
2017-2018
Kunde
Bymiljøetaten Bergen
Kontraktssum
126 MNOK

Lysaker stasjon

Peab har i oppdrag fra Jernbaneverket Utbygging bygget ut Lysaker Stasjon. Entreprisen har omfattet alle grunnarbeider ved utvidelsen av stasjonsområdet fra to til fire spor.

Beskrivelse
To nye spor og ny kollektivterminal
Byggetid
2006-2009
Kunde
Jernbaneverket Utbygging
Kontraktssum
550 MNOK eks mva

Drift og vedlikehold, Romerike Midt

Peab hadde i perioden 2011-2016 ansvar for drift og vedlikehold på 573 km vei, herav ca 100 km motorveg, og 56 km gang– og sykkelsti på Romerike Midt. Fra 2017-2022 har Peab ansvar for drift og vedlikehold på Romerike Øst.

Beskrivelse
Drift og vedlikehold av 573 km vei
Byggetid
2011 - 2016
Kunde
Statens vegvesen
Kontraktssum
262 MNOK eks mva

QB Næringsbygg Tromsø

Et prosjekt i regi av Peab Eiendomsutvikling der Peab Bjørn bygg, Peab Anlegg og Peab Bogstrand skal ha sine kontorlokaler.

Beskrivelse
Grunnarbeider inkl. VA og utomhus
Byggetid
2015-2017
Kunde
Polarkanten AS
Kontraktssum
Ca. 19 MNOK eks mva

Nye Narvik Torv

Spunt og peling for nybygg, nytt vann og overvannssystem.

Beskrivelse
Spunt og peling nybygg
Byggetid
2014-2016
Kunde
Peab Bjørn Bygg
Kontraktssum
25 MNOK eks mva
template
template
template

template

template

template

template

Beskrivelse
template
Byggetid
template
Kunde
template
Kontraktssum
template
Arkitekt
template
Grunnarbeid
template
template
template
template
template
template
template
template
template
template
template
template
template
Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.