Prosjekter i anlegg

Her vises ett utvalg av våre nye, pågående og ferdigstilte prosjekter.

Årneskvartalet, Nes

Peab Anlegg har utført grunnarbeid, fundamentering og betong- og stålarbeider på boligprosjektet Årneskvartalet i Nes kommune.

Beskrivelse
Grunn og betong
Byggetid
2019-2020
Kunde
Årneskvartalet AS
Kontraktssum
61 MNOK
Arkitekt
Romerike arkitekter

Renere havn, Horten

Peab Anlegg har ryddet og renset det forurensede havnebassenget i Horten Indre Havn for Horten kommune og Forsvarsbygg.

Beskrivelse
Miljøprosjekt fjordbunn
Byggetid
2019-2020
Kunde
Horten kommune
Kontraktssum
120 MNOK eks. mva.

Rehab kai, Haakonsvern

På oppdrag fra Forsvarsbygg skal Peab Anlegg rehabilitere den gamle utrustningskaien på Haakonsvern i Bergen.

Beskrivelse
Rehabilitering av kai
Byggetid
2020-2022
Kunde
Forsvarsbygg
Kontraktssum
120 MNOK eks. mva.

Etablering tomt SalMar, Senja

Peab Anlegg har etablert tomt og slakteri for SalMar settefiskanlegg på Klubben industriområde på Senja.

Beskrivelse
Etablering av tomt og slakteri
Byggetid
2019
Kunde
Hent AS
Kontraktssum
75 MNOK inkl. mva

Krokevasselva bru, Bjordal, Høyanger

Peab Anlegg har signert kontrakt med Vestland fylkeskommune om å bygge ny bru over Krokevasselva på fylkesvei 5442 i Høyanger kommune. Kontrakten har en verdi på 12 MNOK eks. mva.

Beskrivelse
Riving og bygging ny bru
Byggetid
2020-2021
Kunde
Vestland fylkeskommune
Kontraktssum
12 MNOK eks. mva
Arkitekt
Multiconsult

Sentrumsgate Skårersletta, Lørenskog

Lørenskog kommune har inngått kontrakt med Peab Anlegg som totalentreprenør for en ny og moderne sentrumsgate på Skårersletta i Lørenskog. Kontrakten har en verdi på 428,5 MNOK eks. mva.

Beskrivelse
Ny sentrumsgate
Byggetid
2020-2023
Kunde
Lørenskog kommune
Kontraktssum
428,5 MNOK eks. mva
Arkitekt
Norconsult/Baezeni

Fisketrapper, Nausta

På oppdrag fra Fylkesmannen i Vestland skal Peab Anlegg rehabilitere fisketrappene i Hovefossen i elva Nausta i Vestland.

Beskrivelse
Rehabilitering fisketrapper
Byggetid
2020-2021
Kunde
Fylkesmannen i Vestland
Kontraktssum
4 MNOK eks. mva.

Fjerdingelv bru, Trøndelag

På oppdrag fra Statens vegvesen skal Peab Anlegg bygge ny vei og bru på E6 over Fjerdingelva i Grong kommune i Trøndelag.

Beskrivelse
Ny bru og 900 meter vei
Byggetid
2020-2022
Kunde
Statens vegvesen
Kontraktssum
42,7 MNOK eks. mva.

Skir bolig, Tromsø

Peab Anlegg har utført grunnarbeid for boligprosjektet Skir bolig ved strandkanten i Tromsø for Strandvegen Utvikling.

Beskrivelse
Sjøfylling for boligprosjekt ved strandkanten
Byggetid
2018
Kunde
Strandvegen Utvikling AS
Kontraktssum
44,8 MNOK

Skiltkontrakt Trøndelag fylkeskommune

Peab Anlegg har fått kontrakt med Trøndelag fylkeskommune om oppsetting og nedtaking av skilt på fylkesvegene de neste fem årene.

Beskrivelse
Skiltutbytting og montasje
Byggetid
2020-2025
Kunde
Trøndelag fylkeskommune
Kontraktssum
24,9 MNOK eks. mva.

Einunna bru, Alvdal/Folldal

Peab Anlegg skal erstatte Einunna bru på fylkesveg 29 i Alvdal og Folldal kommuner.

Beskrivelse
Ny bru
Byggetid
2021
Kunde
Innlandet fylkeskommune
Kontraktssum
34 MNOK eks. mva.

Vindpark, Hitra

Peab Anlegg har bidratt med infrastruktur til Europas største landbaserte vindkraftprosjekt. Hitra II vindpark i Sør-Trøndelag ble bygget for en kontraktssum på 170 millioner kroner.

Beskrivelse
12 kilometer vei, 26 vindmøllefundamenter og øvrig infrastruktur
Byggetid
2017-2018
Kunde
Statkraft
Kontraktssum
170 MNOK

Skiltkontrakt Trøndelag

Peab Anlegg moderniserer store deler av trafikkskiltparken i Trøndelag for Statens vegvesen.

Beskrivelse
Skifter ut 2500 trafikkskilt
Byggetid
2018-2019
Kunde
Statens vegvesen
Kontraktssum
10 MNOK

Gang- og sykkelvei, Rælingen

Peab har bygget 2.200 meter gang- og sykkelvei langs fylkesvei 120, som gjør at det nå er sammenhengende gang- og sykkelveinett mellom Lillestrøm og Tomter i Rælingen.

Beskrivelse
2,2 km gang- og sykkelvei
Byggetid
2018-2020
Kunde
Viken fylkeskommune og Statens vegvesen
Kontraktssum
36,6 MNOK eks mva

E6-kryss, Moelv

Peab Anlegg har signert kontrakt med Nye Veier om utbygging av nytt E6-kryss i Moelv. Oppdraget er en totalentreprise med en verdi på 264 MNOK eks. mva.

Beskrivelse
Nytt E6-kryss, 1100 meter firefelts motorvei med mer
Byggetid
2019-2021
Kunde
Nye Veier
Kontraktssum
264 MNOK eks. mva

Sykkelvei og kollektivfelt, Gløshaugen, Trondheim

Peab Anlegg og Solberg Maskin har bygget kollektivfelt og sykkelvei gjennom universitetsområdet Gløshaugen for Trondheim kommune.

Beskrivelse
Kollektivfelt og sykkelvei
Byggetid
2017-2018
Kunde
Trondheim kommune
Kontraktssum
66,9 MNOK

Stålrørskulvert, Gjøviksbanen

På 72 timer har Peab Anlegg heist på plass en stålrørskulvert under jernbanelinja ved Helgeland.

Beskrivelse
Stålrørskulvert
Byggetid
2019
Kunde
BaneNor
Kontraktssum
6,5 MNOK eks. mva.

Betongkulvert, Breiviksbanen

Peab Anlegg skal erstatte ei jernbanebru i stål med ny betongkulvert med fastholdte jernbanespor.

Beskrivelse
Betongkulvert
Byggetid
2019
Kunde
BaneNor
Kontraktssum
8,7 MNOK eks. mva.

Rehab rundkjøringer, Romerike

Peab Anlegg har fått i oppdrag fra Statens vegvesen å rehabilitere fire rundkjøringer på Romerike for Statens vegvesen.

Beskrivelse
Rehabilitering rundkjøringer
Byggetid
2019
Kunde
Statens vegvesen
Kontraktssum
4,7 MNOK eks. mva.

Gangbruer, Mjøsparken

Peab Anlegg etablerer to gangbruer i betong på den nye bystranda i Mjøsparken i Brumunddal.

Beskrivelse
To gangbruer
Byggetid
2019
Kunde
Ringsaker kommune
Kontraktssum
6,6 MNOK eks. mva.
template
template
template

template

template

template

template

Beskrivelse
template
Byggetid
template
Kunde
template
Kontraktssum
template
Arkitekt
template
Grunnarbeid
template
template
template
template
template
template
template
template
template
template
template
template
template
Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.