Prosjekter i anlegg

Her vises ett utvalg av våre nye, pågående og ferdigstilte prosjekter.

Bekkestua stasjon

I Bærum bygger Peab om Bekkestua stasjon på Kolsåsbanen til ny metrostandard.

Beskrivelse
Ombygging
Byggetid
2010-2012
Kunde
Kollektivtransportproduksjon AS
Kontraktssum
74 MNOK eks mva
Arkitekt
Aas-Jakobsen AS

Betongbruer, Heimdal

Tre bruer og 800 meter gang- og sykkelvei.

Beskrivelse
Betongbruer og gang/sykkelveier
Byggetid
2014-2015
Kunde
Statens vegvesen Region Midt
Kontraktssum
34,4 MNOK eks mva

Betongbru Flesland, Bergen

Peab bygger en 230 meter lang betongbru i tilknytning til det nye terminalbygget på Bergen lufthavn, Flesland.

Beskrivelse
Betongbru
Byggetid
2015-2017
Kunde
Avinor AS - Bergen lufthavn, Flesland
Kontraktssum
63,5 MNOK eks mva
Arkitekt
Nordic Office og Architecture

Brubytte Mangåa, Skarnes

Peab Anlegg har oppgradert Mangåaa Bru på Skarnes for Bane Nor SF.

Beskrivelse
Nye kulverter til jernbanebro
Byggetid
2017
Kunde
Bane Nor SF
Kontraktssum
ca 10 MNOK

Brubytte over Semselva

Peab Anlegg har fått i oppdrag av Jernbaneverket å skifte ut den gamle stålbjelkebrua over Semselva for Spikkestadbanen ved Asker stasjon.

Beskrivelse
Ny jernbanebru over Semselva
Byggetid
2016
Kunde
Jernbaneverket Oslokorridoren II
Kontraktssum
8,5 MNOK

Bråtevegen, Skedsmo

Peab Anlegg har etablert en tofelts veg med tosidig gang og sykkelveg for Statens Vegvesen.

Beskrivelse
Ny tofelts veg med tosidig gang og sykkelveg
Byggetid
2013-2015
Kunde
Statens Vegvesen Region Øst
Kontraktssum
50,5 MNOK

Drift og vedlikehold, Romerike Midt

Peab hadde i perioden 2011-2016 ansvar for drift og vedlikehold på 573 km vei, herav ca 100 km motorveg, og 56 km gang– og sykkelsti på Romerike Midt. Fra 2017-2022 har Peab ansvar for drift og vedlikehold på Romerike Øst.

Beskrivelse
Drift og vedlikehold av 573 km vei
Byggetid
2011 - 2016
Kunde
Statens vegvesen
Kontraktssum
262 MNOK eks mva

Drift og vedlikehold, Romerike Øst

På oppdrag fra Statens vegvesen skal Peab Anlegg drifte og vedlikeholde veiene på Romerike Øst fra 1. september 2017. Kontrakten har en varighet på fem år, og en total verdi på cirka 130 millioner kroner eks mva.

Beskrivelse
Drift og vedlikehold
Byggetid
2017-2022
Kunde
Statens vegvesen
Kontraktssum
130 MNOK eks mva

E16, Kongsvinger

Peab anlegg har bygger vei, gang- og sykkelvei og to bruer.

Beskrivelse
Vei, gang- og sykkelvei og to bruer
Byggetid
Januar 2016 - oktober 2017
Kunde
Statens vegvesen
Kontraktssum
105 MNOK eks mva

E18 Nygårdskrysset

Peab Anlegg har bygget nytt toplans kryss på E18 ca 600 meter nord for det tidligere Nygårdskrysset.

Beskrivelse
Rundkjøringer, ramper, broer og veier
Byggetid
2004-2006
Kunde
Statens Vegvesen Region Øst
Kontraktssum
64 MNOK eks mva

E6 Stjørdal

Peab Anlegg har bygget ny firefelts vei mellom Hamnekrysset og Kvithammar i Stjørdal.

Beskrivelse
Ny firefelts vei
Byggetid
April 2012 - september 2013
Kunde
Statens vegvesen Region Midt
Kontraktssum
180 MNOK eks mva

E6 Stubberudmyra bru

Peab Anlegg har lagt nytt brudekke på Stubberudmyra bru på E6. Brua er en del av hovedinnfartsåra til Oslo fra nord og ligger ved Furuset.

Beskrivelse
Nytt brudekke
Byggetid
2011-2012
Kunde
Statens vegvesen Region Øst
Kontraktssum
51,5 MNOK eks mva

E6 Trondheim - Melhus

Peab Anlegg bygger ny E6 fra Trondheim til Melhus.

Beskrivelse
Ny firefelts vei
Byggetid
2016-2019
Kunde
Statens vegvesen Region midt
Kontraktssum
1,16 milliarder kroner eks mva

E6, Oppdal

Første entreprise i veiprosjektet E6 Oppdal.

Beskrivelse
Bruer og vei
Byggetid
2013-2014
Kunde
Statens vegvesen Region Midt
Kontraktssum
47 MNOK eks mva

Ensjø t-banestasjon

Fredag 29. juni ble offisiell byggestart for oppgraderingen av Ensjø T-banestasjon markert. Den oppgraderte stasjonen stod ferdig sommeren 2013.

Beskrivelse
Ombygging av Ensjø T-banestasjon
Byggetid
2012-2013
Kunde
Sporveien AS
Kontraktssum
110 MNOK eks mva

Finstad Pumpestasjon Ski

Oppdraget omfattet grunnarbeider, oppføring av plassbygd pumpestasjon, fordrøyningsmagasin, innkjøp og montering av nødstrømsaggregat, pumper, internt røropplegg og sanitærinstallasjoner.

Beskrivelse
Grunnarbeid, oppføring pumpestasjon
Byggetid
2013-2015
Kunde
Ski kommune
Kontraktssum
18 MNOK eks mva

Flomsikring E6, Kløfta - Gardermoen

Peab Anlegg har rehabilitert gammelt overvannssystem ved bruk av klimaeffektiv og kostnadsbesparende NoDig-metode.

Beskrivelse
Flomsikring
Byggetid
2014-2015
Kunde
Statens vegvesen
Kontraktssum
40,2 MNOK eks mva

Fylkesvei 715 Fosenhalvøya

Peab har bygget 14 kilometer fylkesvei på Fosenhalvøya.

Beskrivelse
14 km vei
Byggetid
2013-2015
Kunde
Statens vegvesen
Kontraktssum
270 MNOK eks mva

Fylkesvei 864, Trondheim

Peab Anlegg har bygget veistrekning mellom Bromstadvegen og Kong Øysteins veg for Statens vegvesen.

Beskrivelse
Samferdsel
Byggetid
2016-2017
Kunde
Statens vegvesen, region Midt
Kontraktssum
ca 13 MNOK

Gangbruer Furuset

Peab Anlegg har på oppdrag fra Oslo kommune, Samferdselsetaten, bygget to gang- og sykkelbroer over henholdsvis Karihaugveien og E6 ved Furuset senter.

Beskrivelse
To gangbruer
Byggetid
2009-2010
Kunde
Oslo kommune, Samferdselsetaten
Kontraktssum
26 MNOK eks mva
Arkitekt
Hjellnes Consult / Johs Holt
template
template

template

template

template

template

Beskrivelse
template
Byggetid
template
Kunde
template
Kontraktssum
template
Arkitekt
template
Grunnarbeid
template
template
template
template
template
template
template
template
template
template
template
template
template
Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.