Prosjekter i anlegg

Her vises ett utvalg av våre nye, pågående og ferdigstilte prosjekter.

Bekkestua stasjon

I Bærum har Peab Anlegg bygget om Bekkestua stasjon på Kolsåsbanen til ny metrostandard.

Beskrivelse
Ombygging
Byggetid
2010-2012
Kunde
Kollektivtransportproduksjon AS
Kontraktssum
74 MNOK eks mva
Arkitekt
Aas-Jakobsen AS

Betongbru Bergen lufthavn, Flesland

Peab har bygget en 230 meter lang betongbru i tilknytning til det nye terminalbygget på Bergen lufthavn, Flesland.

Beskrivelse
Betongbru
Byggetid
2015-2017
Kunde
Avinor AS - Bergen lufthavn, Flesland
Kontraktssum
63,5 MNOK eks mva
Arkitekt
Nordic Office og Architecture

Betongbruer, Heimdal

Peab Anlegg har bygget tre bruer og 800 meter gang- og sykkelvei.

Beskrivelse
Betongbruer og gang/sykkelveier
Byggetid
2014-2015
Kunde
Statens vegvesen Region Midt
Kontraktssum
34,4 MNOK eks mva

Betongkulvert, Breiviksbanen

Peab Anlegg skal erstatte ei jernbanebru i stål med ny betongkulvert med fastholdte jernbanespor.

Beskrivelse
Betongkulvert
Byggetid
2019
Kunde
BaneNor
Kontraktssum
8,7 MNOK eks. mva.

Bru over Furebergfossen, Odda og Rosendal

Peab Anlegg har bygget ny bru over Furebergfossen langs fylkesvei 551 mellom Odda og Rosendal for Statens vegvesen.

Beskrivelse
Bru
Byggetid
2019-2020
Kunde
Statens vegvesen
Kontraktssum
45,2 MNOK eks mva

Brubytte Mangåa, Skarnes

Peab Anlegg har oppgradert Mangåaa Bru på Skarnes for Bane Nor SF.

Beskrivelse
Nye kulverter til jernbanebro
Byggetid
2017
Kunde
Bane Nor SF
Kontraktssum
ca 10 MNOK

Brubytte over Semselva

Peab Anlegg har på oppdrag fra Jernbaneverket skiftet ut den gamle stålbjelkebrua over Semselva for Spikkestadbanen ved Asker stasjon.

Beskrivelse
Ny jernbanebru over Semselva
Byggetid
2016
Kunde
Jernbaneverket Oslokorridoren II
Kontraktssum
8,5 MNOK

Bråtevegen, Skedsmo

Peab Anlegg har etablert en tofelts veg med tosidig gang og sykkelveg for Statens Vegvesen.

Beskrivelse
Ny tofelts veg med tosidig gang og sykkelveg
Byggetid
2013-2015
Kunde
Statens Vegvesen Region Øst
Kontraktssum
50,5 MNOK

Drift og vedlikehold, Romerike Midt

Peab hadde i perioden 2011-2016 ansvar for drift og vedlikehold på 573 km vei, herav ca 100 km motorveg, og 56 km gang– og sykkelsti på Romerike Midt. Fra 2017-2022 har Peab ansvar for drift og vedlikehold på Romerike Øst.

Beskrivelse
Drift og vedlikehold av 573 km vei
Byggetid
2011 - 2016
Kunde
Statens vegvesen
Kontraktssum
262 MNOK eks mva

Drift og vedlikehold, Romerike Øst

På oppdrag fra Statens vegvesen skal Peab Anlegg drifte og vedlikeholde veiene på Romerike Øst fra 1. september 2017. Kontrakten har en varighet på fem år, og en total verdi på cirka 130 millioner kroner eks mva.

Beskrivelse
Drift og vedlikehold
Byggetid
2017-2022
Kunde
Statens vegvesen
Kontraktssum
130 MNOK eks mva

E16, Kongsvinger

Peab anlegg har bygget vei, gang- og sykkelvei og to bruer på E16 Kongsvinger.

Beskrivelse
Vei, gang- og sykkelvei og to bruer
Byggetid
Januar 2016 - oktober 2017
Kunde
Statens vegvesen
Kontraktssum
105 MNOK eks mva

E18 Nygårdskrysset

Peab Anlegg har bygget nytt toplans kryss på E18 ca 600 meter nord for det tidligere Nygårdskrysset.

Beskrivelse
Rundkjøringer, ramper, broer og veier
Byggetid
2004-2006
Kunde
Statens Vegvesen Region Øst
Kontraktssum
64 MNOK eks mva

E6 dekkeutskifte Jessheim nord - Mogreina

Peab Anlegg har skiftet ut betongdekket på E6 mellom Jessheim nord og Mogreina med asfalt. Prosjektet ble ferdig 6 uker før tiden.

Beskrivelse
Dekkeutskiftning fra betong til asfalt
Byggetid
2019-2020
Kunde
Statens vegvesen
Kontraktssum
93 MNOK eks. mva.

E6 Kvål-Melhus, Trondheim

Nye Veier har signert kontrakt med Peab og COWI for byggingen av firefelts E6 fra Kvål til Melhus i Trøndelag.

Beskrivelse
7 km ny veistrekning
Byggetid
2019-2021
Kunde
Nye Veier AS
Kontraktssum
ca 700 MNOK eks mva

E6 Moelvkrysset, Moelv

Peab Anlegg har bygget nye E6 Moelvkrysset i Moelv med ca. 1100 meter firefelts motorvei for 110 km/t, ny motorveibru, rundkjøringer med mer for Nye Veier.

Beskrivelse
Nytt E6-kryss, 1100 meter firefelts motorvei med mer
Byggetid
2019-2021
Kunde
Nye Veier
Kontraktssum
264 MNOK eks. mva

E6 Stjørdal

Peab Anlegg har bygget ny firefelts vei mellom Hamnekrysset og Kvithammar i Stjørdal.

Beskrivelse
Ny firefelts vei
Byggetid
April 2012 - september 2013
Kunde
Statens vegvesen Region Midt
Kontraktssum
180 MNOK eks mva

E6 Stubberudmyra bru

Peab Anlegg har lagt nytt brudekke på Stubberudmyra bru på E6. Brua er en del av hovedinnfartsåra til Oslo fra nord og ligger ved Furuset.

Beskrivelse
Nytt brudekke
Byggetid
2011-2012
Kunde
Statens vegvesen Region Øst
Kontraktssum
51,5 MNOK eks mva

E6 Trondheim - Melhus

Peab Anlegg har vært hovedentreprenør for veiprosjektet nye E6 fra Trondheim til Melhus som startet våren 2016.

Beskrivelse
Ny firefelts vei
Byggetid
2016-2019
Kunde
Statens vegvesen Region midt
Kontraktssum
1,16 milliarder kroner eks mva

E6 Vintermyr, Namsskogan

Peab Anlegg er i mål med bru- og veiprosjektet langs E6 Vintermyr i Namsskogan i Nord-Trøndelag.

Beskrivelse
Ny bru og vei
Byggetid
2017-2018
Kunde
Statens vegvesen
Kontraktssum
50 MNOK

E6, Oppdal

Første entreprise i veiprosjektet E6 Oppdal for Statens vegvesen region Midt.

Beskrivelse
Bruer og vei
Byggetid
2013-2014
Kunde
Statens vegvesen Region Midt
Kontraktssum
47 MNOK eks mva
template
template
template

template

template

template

template

Beskrivelse
template
Byggetid
template
Kunde
template
Kontraktssum
template
Arkitekt
template
Grunnarbeid
template
template
template
template
template
template
template
template
template
template
template
template
template
Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.