Prosjekter i anlegg

Her vises ett utvalg av våre nye, pågående og ferdigstilte prosjekter.

Bekkestua stasjon

I Bærum bygger Peab om Bekkestua stasjon på Kolsåsbanen til ny metrostandard.

Beskrivelse
Ombygging
Byggetid
2010-2012
Kunde
Kollektivtransportproduksjon AS
Kontraktssum
74 MNOK eks mva
Arkitekt
Aas-Jakobsen AS

Betongbruer, Heimdal

Tre bruer og 800 meter gang- og sykkelvei.

Beskrivelse
Betongbruer og gang/sykkelveier
Byggetid
2014-2015
Kunde
Statens vegvesen Region Midt
Kontraktssum
34,4 MNOK eks mva

Betongbru Flesland, Bergen

Peab bygger en 230 meter lang betongbru i tilknytning til det nye terminalbygget på Bergen lufthavn, Flesland.

Beskrivelse
Betongbru
Byggetid
2015-2017
Kunde
Avinor AS - Bergen lufthavn, Flesland
Kontraktssum
63,5 MNOK eks mva
Arkitekt
Nordic Office og Architecture

E16, Kongsvinger

Peab Anlegg har bygger vei, gang- og sykkelvei og to bruer.

Beskrivelse
Vei, gang- og sykkelvei og to bruer
Byggetid
Januar 2016 - oktober 2017
Kunde
Statens vegvesen
Kontraktssum
105 MNOK eks mva

E18 Nygårdskrysset

Peab Anlegg har bygget nytt toplans kryss på E18 ca 600 meter nord for det tidligere Nygårdskrysset.

Beskrivelse
Rundkjøringer, ramper, broer og veier
Byggetid
2004-2006
Kunde
Statens Vegvesen Region Øst
Kontraktssum
64 MNOK eks mva

E6 Stjørdal

Peab Anlegg har bygget ny firefelts vei mellom Hamnekrysset og Kvithammar i Stjørdal.

Beskrivelse
Ny firefelts vei
Byggetid
April 2012 - september 2013
Kunde
Statens vegvesen Region Midt
Kontraktssum
180 MNOK eks mva

E6 Stubberudmyra bru

Peab Anlegg har lagt nytt brudekke på Stubberudmyra bru på E6. Brua er en del av hovedinnfartsåra til Oslo fra nord og ligger ved Furuset.

Beskrivelse
Nytt brudekke
Byggetid
2011-2012
Kunde
Statens vegvesen Region Øst
Kontraktssum
51,5 MNOK eks mva

E6 Trondheim - Melhus

Peab Anlegg bygger ny E6 fra Trondheim til Melhus.

Beskrivelse
Ny firefelts vei
Byggetid
2016-2019
Kunde
Statens vegvesen Region midt
Kontraktssum
1,16 milliarder kroner eks mva

Ensjø t-banestasjon

Fredag 29. juni ble offisiell byggestart for oppgraderingen av Ensjø T-banestasjon markert. Den oppgraderte stasjonen stod ferdig sommeren 2013.

Beskrivelse
Ombygging av Ensjø T-banestasjon
Byggetid
2012-2013
Kunde
Sporveien AS
Kontraktssum
110 MNOK eks mva

Finstad Pumpestasjon Ski

Oppdraget omfattet grunnarbeider, oppføring av plassbygd pumpestasjon, fordrøyningsmagasin, innkjøp og montering av nødstrømsaggregat, pumper, internt røropplegg og sanitærinstallasjoner.

Beskrivelse
Grunnarbeid, oppføring pumpestasjon
Byggetid
2013-2015
Kunde
Ski kommune
Kontraktssum
18 MNOK eks mva

Flomsikring E6, Kløfta - Gardermoen

Peab rehabiliterer gammelt overvannssystem ved bruk av klimaeffektiv og kostnadsbesparende NoDig-metode.

Beskrivelse
Flomsikring
Byggetid
2014-2015
Kunde
Statens vegvesen
Kontraktssum
40,2 MNOK eks mva

Fylkesvei 715 Fosenhalvøya

Peab har bygget 14 kilometer fylkesvei på Fosenhalvøya.

Beskrivelse
14 km vei
Byggetid
2013-2015
Kunde
Statens vegvesen
Kontraktssum
270 MNOK eks mva

Gangbruer Furuset

Peab Anlegg har på oppdrag fra Oslo kommune, Samferdselsetaten, bygget to gang- og sykkelbroer over henholdsvis Karihaugveien og E6 ved Furuset senter.

Beskrivelse
To gangbruer
Byggetid
2009-2010
Kunde
Oslo kommune, Samferdselsetaten
Kontraktssum
26 MNOK eks mva
Arkitekt
Hjellnes Consult / Johs Holt

Grunnarbeider Ikea Ringsaker

Samarbeidsprosjekt mellom Peab AS, Peab Spesialprosjekt (Sverige) og Peab Anlegg AS for Ikea (Nydal Øst AS).

Beskrivelse
Infrastruktur tomt
Byggetid
2014-2015
Kunde
Ikea v/Nydal Øst AS
Kontraktssum
Ca 65 MNOK eks mva
Arkitekt
Astrup og Hellern AS

Grunn- og betongarbeider Follobanen

Peab Anlegg er underentreprenør for Acciona Ghella Joint Venture på Jernbaneverkets prosjekt Follobanen.

Beskrivelse
Grunn- og betongarbeider
Byggetid
2015-2016
Kunde
Acciona Ghella Joint Venture
Kontraktssum
127,8 MNOK eks mva

Hamnefjell vindkraftverk, Båtsfjord

Peab Anlegg skal blant annet bygge veier på utbyggingsområdet, og fundamenter for 15 vindkraftturbiner.

Beskrivelse
Veier og fundamenter
Byggetid
2016
Kunde
Hamnefjell Vindkraft
Kontraktssum
104 MNOK eks mva

Høydebasseng, Elverum

Peab Anlegg har bygget høydebassengene Kulbulia, Kirkeby og Uthuslia på Hernes i Elverum.

Beskrivelse
Tre høydebasseng og ventilhus
Byggetid
Jun 2012 - nov 2012
Kunde
Elverum kommune
Kontraktssum
7,5 MNOK eks mva

Jernbanestasjon, Furumo

Peab bygger ny jernbanestasjon på Furumo på Harestua i Hadeland.

Beskrivelse
Ombygging Furumo tostasjon
Byggetid
2012-2013
Kunde
Jernbaneverket
Kontraktssum
57,9 MNOK eks mva

Jernbanestasjon, Heggedal

Peab har fornyet Heggedal jernbanestasjon med sideplattformer og underbygging for sporene.

Beskrivelse
Fornying av jernbanestasjoner
Byggetid
2012
Kunde
Jernbaneverket
Kontraktssum
124 MNOK (inkl Spikkestad stasjon)

Jernbanestasjon, Spikkestad

Peab har fornyet Spikkestad jernbanestasjon.

Beskrivelse
Fornying av jernbanestasjoner
Byggetid
2012
Kunde
Jernbaneverket
Kontraktssum
124 MNOK (inkl. Heggedal stasjon)
template
template

template

template

template

template

Beskrivelse
template
Byggetid
template
Kunde
template
Kontraktssum
template
Arkitekt
template
Grunnarbeid
template
template
template
template
template
template
template
template
template
template
template
template
template
Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.