Industri

Innen Peab Industri kan vi hjelpe deg med alt du trenger for å bygge. Vi har produksjon av grus, sand, betong og asfalt, og tilbyr blant annet asfaltering, grunnarbeider og utleie og salg av kraner og løfteutstyr.

Asfaltering og asfaltproduksjon

Peab Asfalt er opptatt av å verne om den bærekraftige framtiden. Vi asfalterer alt fra mindre veier til større infraprosjekter for at vi alle skal føle oss trygge når vi kjører, sykler eller går på veier og fortau.

Betong

Peab-selskapet Swerock leverer ferdig produsert betong til bygg- og anleggsmarkedet. Betong er fremtidens byggemateriell. Betong har en viktig plass i den bærekraftige byggingen. Vi utvikler kontinuerlig materialer og prosesser for å minimere miljøavtrykk, og gjøre det enkelt for deg som kunde å finne den beste løsningen.

Pukk, grus og sand

Peab-selskapet Swerock leverer pukk og grus til bygg- og anleggsbransjen. Swerock har konsesjon for drift av grustak og steinbrudd, og vi kan levere produkter til mange ulike bruksområder. I tillegg leverer selskapet sand som kan brukes til for eksempel lekeplasser og idrettsanlegg.

Kraner og løfteutstyr

Peab-selskapet Kranor tilbyr nytt og brukt utstyr innenfor området bygg, anlegg, industri og offshore. Selskapet disponerer en moderne leiepark av kraner, heiser og personløftere.