Anlegg

Infrastruktur knytter sammen mennesker, steder og land. Anleggsprosjekter bidrar til å skape arbeidsplasser, og ny infrastruktur kan bidra til økonomisk utvikling i et område.

Peab er blant Nordens ledende anleggsentreprenører. For oss i Peab innebærer anleggsarbeid å bygge velfungerende og bærekraftige samfunn. I nært samarbeid med våre kunder, og takket være vår totale kompetanse, kan vi tilby anleggsarbeider i alle størrelser.

Vi bygger veier, bruer og jernbane, havner og høydebasseng. Vann- og avløpsarbeider ligger også innen vårt arbeidsområde. Det gjør også kabel- og ledningsarbeider. Vi bygger miljøprosjekter som vindparker og etablering av ny fjordbunn. Naturligvis er vår ambisjon at alt anleggsarbeid skal gjennomføres med minst mulig miljøpåvirkning.

Se våre tjenester under, og gå inn på sidene for å lese mer og se prosjekter.

Tjenester

Skiltavdelingen

Skiltavdelingen i Peab Anlegg har spesialisert seg innen montasjearbeid av skilt, trafikkportaler og andre tekniske installasjoner langs det norske veinettet.

Bru

Peab har bygget flere store og kompliserte bruer i Sverige, og har en unik kompetanse innen dette feltet. I Norge har vi bred erfaring i å gjennomføre mindre og mellomstore prosjekter, ofte knyttet til vei- og jernbaneprosjekter.

Grunn og betong

Vi kan utføre grunn- og betongarbeider som underentreprenør i større prosjekter.

Jernbane

Vi bygger og oppgraderer jernbanestasjoner og jernbanetraséer.

Kai og sjøarbeider

Peab utfører nybygging og rehabilitering av kai- og havneanlegg med våre erfarne ressurser.

Tunnel

Peab utfører rehabilitering og oppgradering av tunneler.

Vann og avløp

Peab bygger vann og avløpsnett, overføringsledninger, renseanlegg og høydebasseng.

Vei

Peab er en av Sveriges største veibyggere. I Norge bygger vi mange veiprosjekter av ulik størrelse.

Vindkraft og trafostasjoner

Vi utfører grunn- og byggearbeider for trafostasjoner, fjernvarme, vindkraft, gassledninger og forbrenningsanlegg.

Drift og vedlikehold

Peab jobber med veidrift og veivedlikehold.

Kontakt oss

Oversikt over kontorer og kontaktpersoner i Peab Anlegg.

Oversikt over kontorer og kontaktpersoner