Anlegg

Infrastruktur knytter sammen mennesker, steder og land, og kan være avgjørende for et områdes økonomiske utvikling.

Peabs nordiske anleggsvirksomhet er blant de ledende i Norden, og av de aller største i Sverige. Vi har både vilje og kapasitet til å være en betydelig anleggsaktør på infrastrukturprosjekter i Norge.

For oss i Peab innebærer anleggsarbeid å bygge velfungerende og bærekraftige samfunn. I nært samarbeid med våre kunder og takket være vår samlede kompetanse kan vi tilby anleggsarbeider i alle størrelser.

Vi kan bygge veier, bruer og jernbane, men også havner, energianlegg og grunnarbeider for vindkraftverk.

Vann- og avløpsarbeider ligger også innen vårt arbeidsområde. Det gjør også kabel- og ledningsarbeider. Naturligvis er vår ambisjon at alt anleggsarbeid skal gjennomføres med minst mulig miljøpåvirkning.

Samlet omsetter den finske, norske og svenske anleggsvirksomheten for ca.11,5 mrd svenske kroner per år og består av ca. 3 500 medarbeidere.

Tjenester

Bru

Bred erfaring med mindre og mellomstore vei- og jernbaneprosjekter.

Grunn og betong

Underentreprenør i større prosjekter.

Jernbane

Alle arbeider knyttet til jernbane er et satsningsområde for oss.

Kai og havn

Nybygging og rehabilitering av kai- og havneanlegg.

Tunnel

Rehabilitering av eksisterende tunneler.

Vann og avløp

Vann- og avløpsnett, overføringsledninger og renseanlegg.

Vei

Gjennomført mange større og mindre veiprosjekter.

Kontaktpersoner

Ivar Roland

Adm dir Peab Anlegg

Telefon: +47 958 86 265

Karen Hammer

HR-sjef Anlegg (fungerende)

Telefon: +47 984 86 970

Kontakt oss

Oversikt over kontorer og kontaktpersoner i Peab Anlegg.

Oversikt over kontorer og kontaktpersoner
Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.