Anlegg

Infrastruktur knytter sammen mennesker, steder og land, og kan være avgjørende for et områdes økonomiske utvikling.

Peabs nordiske anleggsvirksomhet er blant de ledende i Norden, og av de aller største i Sverige. Vi har både vilje og kapasitet til å være en betydelig anleggsaktør på infrastrukturprosjekter i Norge.

For oss i Peab innebærer anleggsarbeid å bygge velfungerende og bærekraftige samfunn. I nært samarbeid med våre kunder og takket være vår samlede kompetanse kan vi tilby anleggsarbeider i alle størrelser.

Vi kan bygge veier, bruer og jernbane, men også havner, energianlegg og grunnarbeider for vindkraftverk.

Vann- og avløpsarbeider ligger også innen vårt arbeidsområde. Det gjør også kabel- og ledningsarbeider. Naturligvis er vår ambisjon at alt anleggsarbeid skal gjennomføres med minst mulig miljøpåvirkning.

Samlet omsetter den finske, norske og svenske anleggsvirksomheten for ca.11,5 mrd svenske kroner per år og består av ca. 3 500 medarbeidere.

Tjenester

Bru

Bred erfaring med mindre og mellomstore vei- og jernbaneprosjekter.

Se referanseprosjekt bru

Grunn og betong

Underentreprenør i større prosjekter.

Se referanseprosjekt grunn og betong

Jernbane

Alle arbeider knyttet til jernbane er et satsningsområde for oss.

Se referanseprosjekt jernbane

Kai og havn

Nybygging og rehabilitering av kai- og havneanlegg.

Se referanseprosjekt kai og havn

Tunnel

Rehabilitering av eksisterende tunneler.

Se referanseprosjekt tunnel

Vann og avløp

Vann- og avløpsnett, overføringsledninger og renseanlegg.

Se referanseprosjekt vann og avløp

Vei

Gjennomført mange større og mindre veiprosjekter.

Se referanseprosjekt vei

Se flere referanseprosjekter

Se flere referanseprosjekter

Kontaktpersoner

Ivar Roland

Adm dir Peab Anlegg

Telefon: +47 958 86 265

Therese Advocaat Moltu

HR-sjef Peab Anlegg

Telefon: +47 922 45 021

Kontakt oss

Oversikt over kontorer og kontaktpersoner i Peab Anlegg.

Oversikt over kontorer og kontaktpersoner