Etikk og antikorrupsjon

Peabs forretningsetiske retningslinjer og våre kjerneverdier er våre viktigste dokumenter. De beskriver våre verdier og de krav vi stiller til oss selv og våre forretningspartnere.

I Peab handler etikk om hvordan vi opptrer overfor hverandre og våre interessenter. Gjennom god etikk og transparens skaper vi tillit og styrker våre relasjoner. Vi jobber med opplæring og informasjon om etikk og antikorrupsjon. Vi er tydelige på at overtredelser, uansett hvem som begår dem, fører til konsekvenser.

Kontaktperson

Eli Krogstad

Etikkombud

Telefon: +47 920 26 949

Slik jobber Peab med bærekraft

HMS

Helse, miljø og sikkerhet er et av Peabs viktigste fokusområder. Innenfor vår bransje er det stor enighet - vi må jobbe sammen for å utvikle trygge arbeidsmiljøer.

Klima og miljø

Vi fokuserer på å redusere vår klimapåvirkning, sikre en så materialeffektiv virksomhet som mulig og arbeider med utfasing av miljø- og helseskadelige stoffer.

Mangfold og likestilling

Hele byggebransjen har innsett at vi må endres med omverdenen når det gjelder mangfold og likestilling. Det handler om å overleve som bedrift. Bransjen har fortsatt en lang vei å gå, og Peab er intet unntak.

Etikk og antikorrupsjon

Peabs forretningsetiske retningslinjer og våre kjerneverdier er våre viktigste dokumenter. De beskriver våre verdier og de krav vi stiller til oss selv og våre forretningspartnere.

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.