Etikk og antikorrupsjon

Peabs forretningsetiske retningslinjer og våre kjerneverdier er våre viktigste dokumenter. De beskriver våre verdier og de krav vi stiller til oss selv og våre forretningspartnere.

I Peab handler etikk om hvordan vi opptrer overfor hverandre og våre interessenter. Gjennom god etikk og transparens skaper vi tillit og styrker våre relasjoner. Vi jobber med opplæring og informasjon om etikk og antikorrupsjon. Vi er tydelige på at overtredelser, uansett hvem som begår dem, fører til konsekvenser.

Kontaktperson

Eli Krogstad

Etikkombud

Telefon: +47 920 26 949
Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.