Betongbru Bergen lufthavn, Flesland

Peab har bygget en 230 meter lang betongbru i tilknytning til det nye terminalbygget på Bergen lufthavn, Flesland.

Slik som på Oslo lufthavn, har det nye terminalbygget på Bergen lufthavn en avgangshall i én etasje og ankomsthall i en annen. Betongbrua fungerer som en adkomstvei til andre etasje på terminalen.

Det tok ca. 1,5 år å bygge brua. Selve betongarbeidene startet sommeren 2015. Oppdraget ble gjennomført som totalentreprise, og oppdragsgiver var Avinor AS - Bergen lufthavn, Flesland.

Nytt terminalbygg åpnet i 2017

Eksisterende flyterminal på Bergen lufthavn, Flesland ble ferdigstilt i 1988 og er opprinnelig dimensjonert for ca. 2,8 millioner passasjerer. Kapasiteten er ved senere utvidelser økt til 3,4 millioner passasjerer. I 2013 reiste 6 millioner passasjerer over Flesland.

Byggingen av den nye terminalen, terminal 3, betyr nær en dobling av kapasiteten. Dette vil også øke flyplassens servicegrad og evne til å ta imot ny trafikk.

Beskrivelse
Betongbru
Byggetid
2015-2017
Kontraktssum
63,5 MNOK eks mva
Kunde
Avinor AS - Bergen lufthavn, Flesland
Arkitekt
Nordic Office og Architecture