Betongbruer, Heimdal

Peab Anlegg har bygget tre bruer og 800 meter gang- og sykkelvei.

Sentervegen gang/sykkelbru
200 meter spennarmert betongbru
6 akser, 100 meter påkjøringsramper

City-Syd gang/sykkelbru
60 meter spennarmert betongbru 4 akser

John Aaes gang/sykkelbru
40 meter spennarmert betongbru, 2 akser

Ny gang/sykkelvei
800 meter gang- og sykkelvei inkl. gatebelysning og gang- og sykkelrekkverk

Beskrivelse
Betongbruer og gang/sykkelveier
Byggetid
2014-2015
Kontraktssum
34,4 MNOK eks mva
Kunde
Statens vegvesen Region Midt