Betongkulvert, Breiviksbanen

Peab Anlegg skal erstatte ei jernbanebru i stål med ny betongkulvert med fastholdte jernbanespor.

Den nye betongkulverten og vingemurer skal prefabrikkeres i nærheten av anleggstomta. I togfri periode skal jernbanesporene kappes og legges til side. Eksisterende bruoverbygging og landkar rives og fjernes.

Det etableres byggegrop for ny kulvert, vann og avløp legges om i undergangen, mast skal demonteres og kabler legges om. Så heises den 262 tonn tunge betongkulverten på plass.


Etterpå er det tilbakefylling og montering av overgangsplater, samt utlegging av ballast (pukk), som svillene blir liggende på. Deretter monteres jernbaneskinner. Når skinnene er montert, fylles det mer pukk mellom svillene. Til slutt benyttes en skinnegående maskin for å komprimere rundt svillene, så de blir liggende i riktig posisjon og høyde.

Så settes mast opp, kabler legges om til nye kabelkanaler og konstruksjonen jordes.

Kontrakten omfatter også opparbeiding av gangvei på begge sider av kulvert, nytt slitelag, pussing av skråninger og utlegging av jord og tilsåing.

Mengder

  • 32,5 tonn armering
  • 105 m3 betong
Beskrivelse
Betongkulvert
Byggetid
2019
Kontraktssum
8,7 MNOK eks. mva.
Kunde
BaneNor