Bru over Furebergfossen, Odda og Rosendal

Peab Anlegg har bygget ny bru over Furebergfossen langs fylkesvei 551 mellom Odda og Rosendal for Statens vegvesen.

Entreprisen var prosjektering og bygging av ny, plasstøpt bru over Furebergfossen. Fossen ligger ved utløpet av Maurangerfjorden i Kvinnherad kommune i Hordaland.

Peab har satset målrettet på bruprosjekter på Vestlandet. Oppdraget var både spennende og interessant.

50 meter lang
Brua er om lag 50 meter lang, inkludert landkar og fundamenter. Den ble fundamentert på fjell med stålkjernepeler. Eksisterende brokonstruksjon ble rivet, og veien i begge ender ble tilpasset eksisterende trasé for fylkesveien.

I tillegg bygget vi 260 meter med ny to-felts vei, og en stopplomme med utsiktsplass på 270 kvadratmeter.

Brua ligger tett inntil Furebergfossen, som har en fallhøyde på cirka 90 meter. Oppdraget omfattet også erosjonssikring og plastring av elveløp, påbygg av voll og rundt 1000 kvadratmeter tørrsteinsmurer.

Vannføringa i fossen er tidvis så stor at byggeplassen var hele tiden klar til  evakueres, og deler av tørrsteinsmurene måtte etableres fra flåte.

Oppstart på prosjektering var i slutten av november 2018, fysisk oppstart på byggeplass var i mars 2019, og brua ble overlevert i mai 2020. Rådgivende ingeniør i prosjektet var Multiconsult.

Beskrivelse
Bru
Byggetid
2019-2020
Kontraktssum
45,2 MNOK eks mva
Kunde
Statens vegvesen