Brubytte over Semselva

Peab Anlegg har på oppdrag fra Jernbaneverket skiftet ut den gamle stålbjelkebrua over Semselva for Spikkestadbanen ved Asker stasjon.

Den eksisterende jernbanebrua over Semselva var en gammel stålbjelkebru. Jernbanebrua var prosjektert av Norges Statsbaner Brukontor, Kristiania – No 238 signert H. Engelsrud i 1915. Vekt på brua var på ca. 54,5 tonn.

Hovedmengder

 • Graving: ca. 50 m3
 • Tilbakefylte masser: ca. 40 m3
 • Stålkjernepeler: 4 stk. med total lengde 76 m.
 • Forskaling: ca. 84 m2.
 • Armering: ca. 1,3 tonn.
 • Betong: ca. 40 m3
 • Fundamentering for 500 tonns mobilkran.
 • Stålbru: 53 tonn.
 • Gangbaner i stål: 7 tonn.
 • Jernbanetekniske fag, overbygning,
 • Spor, KL og signal utført av NRC Rail AS.
Beskrivelse
Ny jernbanebru over Semselva
Byggetid
2016
Kontraktssum
8,5 MNOK
Kunde
Jernbaneverket Oslokorridoren II