Drift og vedlikehold, Romerike Midt

Peab hadde i perioden 2011-2016 ansvar for drift og vedlikehold på 573 km vei, herav ca 100 km motorveg, og 56 km gang– og sykkelsti på Romerike Midt. Fra 2017-2022 har Peab ansvar for drift og vedlikehold på Romerike Øst.

Peab har lenge jobbet målrettet med å bygge opp kompetanse og kunnskap innen drift og vedlikehold av veier. Dette er Peabs aller første driftskontrakt i Norge, og en solid start på videre satsing på veidrift.

Romerike midt strekker seg med E6 fra Oslo grense til Eidsvoll og østover mot Glomma. Den tar også med seg E6 videre til Stange grense og motorvei til Oslo lufthavn, Gardermoen. Dette er et av de mest trafikkerte områdene i Norge. Strømmen, Lillestrøm og Jessheim ligger i dette området.

Beskrivelse
Drift og vedlikehold av 573 km vei
Byggetid
2011 - 2016
Kontraktssum
262 MNOK eks mva
Kunde
Statens vegvesen