E16, Kongsvinger

Peab anlegg har bygget vei, gang- og sykkelvei og to bruer på E16 Kongsvinger.

På veistrekningen E16 og riksvei 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg har Peab etablert nytt overvannssystem, ny veibelysning, støyskjerming og beplantning. Det er også bygget 2,2 kilometer ny gang- og sykkelvei, og to bruer er fornyet.

Ny limtrebru over jernbanen
Norsenga bru er bygget som fagverksbru i limtre med tredekke. Den er bygget over jernbanen, fordelt på tre spenn og har en total lengde på 94,5 m. Brua har to kjørefelt i tillegg til eget felt for gang- og sykkelvei.

Vingersnoret bru er en spennarmert betongbru, med en total lengde på 33 m. Den er bygget på fundamenter grunnlagt på friksjonspeler av typen stålrør.

Les mer på glomdalen.no.

Beskrivelse
Vei, gang- og sykkelvei og to bruer
Byggetid
Januar 2016 - oktober 2017
Kontraktssum
105 MNOK eks mva
Kunde
Statens vegvesen

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).