E18 Nygårdskrysset

Peab Anlegg har bygget nytt toplans kryss på E18 ca 600 meter nord for det tidligere Nygårdskrysset.

Krysset er bygget med fullt rampesystem og rundkjøringer på begge sider av E18. Ny RV154 går på bro over E18, og er knyttet til tidligere RV154 ved Solberg skole i en ny rundkjøring. Kongeveien er bygget som ny tofelts vei fra FV56 og koblet til rundkjøring vest for E18. Små omlegginger av Nygårdsveien og Gamle Kongevei inngikk også.

De vesentligste arbeidene i prosjektet var:

  • Etablering av tre nye rundkjøringer
  • Etablering av rampesystem som tilknyttes eksisterende E18, totallengde ca 1650 m,  veibygging, tofelts vei, lengde ca 1500 m.

Gang- og sykkelvei, lengde ca. 1100 m. Bro over E18, lengde 66 m, bredde 13,5 m. 

Bro over ny RV154, lengde 40 m, bredde 6 m. Gang- og sykkelveiundergang, lengde 16 m. Sanering av det eksisterende Nygårdskrysset.

Beskrivelse
Rundkjøringer, ramper, broer og veier
Byggetid
2004-2006
Kontraktssum
64 MNOK eks mva
Kunde
Statens Vegvesen Region Øst