E6 dekkeutskifte Jessheim nord - Mogreina

Peab Anlegg har skiftet ut betongdekket på E6 mellom Jessheim nord og Mogreina med asfalt. Prosjektet ble ferdig 6 uker før tiden.

Peab startet opp arbeidene på E6 i mai måned 2019, ved Hauerseterkrysset.

Det er skiftet ut dekke og underbygning på totalt 6,6 kilometer tofelts vei.

Arbeidet har foregått i tre faser, hvorav fase 3 var en opsjon. De to første ble gjennomført sommersesongen 2019, den siste sommersesongen 2020.

Faseinndeling:

  1. Området ved Hauerseterkrysset
  2. Fra sørenden ved Jessheim nord til Hauerseterkrysset
  3. Fra Hauerseterkrysset til Mogreina

Peab har også byttet ut 14 kilometer veirekkverk.

HMS

Prosjektet har hatt høyt sikkerhetsfokus og ble gjennomført uten noen alvorlige hendelser.

Beskrivelse
Dekkeutskiftning fra betong til asfalt
Byggetid
2019-2020
Kontraktssum
93 MNOK eks. mva.
Kunde
Statens vegvesen

Kontaktpersoner

Morten Sjøli

Distriktssjef Peab Anlegg, Oslo og Akershus

Telefon: +47 995 49 525