E6 Stjørdal

Peab Anlegg har bygget ny firefelts vei mellom Hamnekrysset og Kvithammar i Stjørdal.

Peab har bygget ca 2,6 kilometer ny firefelts E6 og 1,5 kilometer med lokalveier. I tillegg 2 kilometer gang- og sykkelvei i området og fire bruer. Det er også etablert et planskiltkryss med tilhørende ramper.

Den nye strekningen av E6 fra Havnekrysset til Kvithammar åpnes for trafikk høsten 2013. Den sørligste strekningen av ny E6 forbi Stjørdal (fra Værnes til Havnekrysset) åpnet november 2011.

Beskrivelse
Ny firefelts vei
Byggetid
April 2012 - september 2013
Kontraktssum
180 MNOK eks mva
Kunde
Statens vegvesen Region Midt