E6 Stubberudmyra bru

Peab Anlegg har lagt nytt brudekke på Stubberudmyra bru på E6. Brua er en del av hovedinnfartsåra til Oslo fra nord og ligger ved Furuset.

Entreprisen gjelder støp av nytt betongdekke på Stubberudmyra bru. Brua fra 1969 er en del av E6 gjennom Oslo. Den strekker seg over 315 meter med en bredde på 38,5 meter. Her er åtte kjørefelt i tillegg til påkjørings- og avkjøringsramper.

Brua består opprinnelig av 1500 prefabrikkerte skallelementer i betong. Disse er igjen fundamentert på 825 betongpeler i myra.

Peabs arbeid består av frigraving ned til eksisterende skallelementer, armering og påstøp av nytt selvbærende brudekke, membran og deretter ny veioppbygging.

Det inngående løp ble tatt i skoleferien 2011 og det utgående i skoleferien 2012.

E6 er en tungt trafikkert hovedinnfartsåre med ca. 100 000 passerende biler i døgnet. Det betyr at produksjonen har vært høy og intens med skiftarbeid, tidvis døgndrift og sju dagers arbeidsuke.

Beskrivelse
Nytt brudekke
Byggetid
2011-2012
Kontraktssum
51,5 MNOK eks mva
Kunde
Statens vegvesen Region Øst