E6 Trondheim - Melhus

Peab Anlegg bygger ny E6 fra Trondheim til Melhus.

E6 sør for Trondheim skal bygges om fra tofelts til firefelts veg. Miljøpakken finansierer utbyggingen og Statens vegvesen er byggherre. Peab er tildelt hovedentreprisen.

Prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom Peabs norske og svenske anleggsvirksomhet.

Største vegkontrakt i Midt-Norge
Kontrakten med Peab er den største anleggskontrakten Statens vegvesen Region midt (Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal) noen gang har inngått.

Trafikkavvikling i anleggsperioden
Ny E6 skal bygges hovedsakelig i dagens trase, mens det daglig passerer opp mot 30 000 biler. Det skal være to felt gjennom anlegget i hele byggefasen.

Den nye veien skal etter planen åpne våren 2019.

Beskrivelse
Ny firefelts vei
Byggetid
2016-2019
Kontraktssum
1,16 milliarder kroner eks mva
Kunde
Statens vegvesen Region midt
Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.