E6 Trondheim - Melhus

Peab Anlegg har vært hovedentreprenør for veiprosjektet nye E6 fra Trondheim til Melhus som startet våren 2016.

​​​​​​​​​​​E6 sør for Trondheim er bygget om fra tofelts til firefelts veg. Miljøpakken har finansieret utbyggingen og Statens vegvesen har vært byggherre.

Prosjektet ble gjennomført i et samarbeid mellom Peabs norske og svenske anleggsvirksomhet. Tidsskjemaet har blitt holdt til punkt og prikke til tross for et ganske komplisert veiprosjekt. 

Største vegkontrakt i Midt-Norge
Kontrakten med Peab er den største anleggskontrakten Statens vegvesen Region midt (Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal) noen gang har inngått.

Trafikkavvikling under anleggsperioden
Nye E6 ble hovedsakelig bygget om i den eksisterende trase hvor det til daglig passerer opp mot 30 000 biler. Det har vært opprettholdt to felt gjennom anlegget under hele byggefasen.

Beskrivelse
Ny firefelts vei
Byggetid
2016-2019
Kontraktssum
1,16 milliarder kroner eks mva
Kunde
Statens vegvesen Region midt