Einunna bru, Alvdal/Folldal

Peab Anlegg skal erstatte Einunna bru på fylkesveg 29 i Alvdal og Folldal kommuner.

Eksisterende Einunna bru er en flaskehals for tungtransporten på fylkesveg 29. Med ny bru vil denne flaskehalsen bli fjernet.

Peab Anlegg skal etablere den nye brua nedstrøms for eksisterende bru. Tilstøtende vei, med en strekning på cirka 650 meter, skal rettes opp for å optimalisere veilinje mot ny plassering av bru over elven.

Eksisterende Einunna bru vil være åpen for trafikk under hele anleggsperioden, og helt til den nye brua kan påsettes trafikk.

Den nye brua skal bygges som en nettverksbuebru med buer i limtre og med stålstag.

Når ny bru er trafikksatt, skal Peab rive og fjerne eksisterende bru. Som en del av prosjektet skal Peab også samle to avkjøringer på østsiden av brua til én felles avkjøring.

Peab Anlegg starter opp med forberedende arbeider i første halvdel av juni 2020, og prosjektet skal være ferdigstilt i september 2021.

Nye Einunna bru

  • Nettverksbuebru
  • Buer i limtre
  • Stålstag
  • 77 meter lang
  • Hovedspenn i spennarmert dekke på ca. 50 meter
  • Sidespenn i begge ender på ca. 13 meter
  • 14,5 meter utføres i plasstøpt betong
Beskrivelse
Ny bru
Byggetid
2021
Kontraktssum
34 MNOK eks. mva.
Kunde
Innlandet fylkeskommune
Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.