Einunna bru, Alvdal/Folldal

Peab Anlegg har bygget nye Einunna bru på fylkesveg 29 mellom Alvdal og Folldal.

Eksisterende Einunna bru er en flaskehals for tungtransporten på fylkesveg 29. Med ny bru vil denne flaskehalsen bli fjernet.

Peab Anlegg har etablert den nye brua nedstrøms for eksisterende bru. Tilstøtende vei, med en strekning på cirka 650 meter, er rettet opp for å optimalisere veilinje mot ny plassering av bru over elven.

Eksisterende Einunna bru var åpen for trafikk under hele anleggsperioden, og helt til den nye brua var klar for trafikk.

Den nye brua er bygget som en nettverksbuebru med buer i limtre og med stålstag.

Peab har også rivet og fjernet eksisterende bru, og som en del av prosjektet har Peab også samlet to avkjøringer på østsiden av brua til én felles avkjøring.

Peab Anlegg startet opp med forberedende arbeider sommeren 2020, og prosjektet ble ferdigstilt sommeren 2021.

Nye Einunna bru

  • Nettverksbuebru
  • Buer i limtre
  • Stålstag
  • 77 meter lang
  • Hovedspenn i spennarmert dekke på ca. 50 meter
  • Sidespenn i begge ender på ca. 13 meter
  • 14,5 meter utføres i plasstøpt betong
Beskrivelse
Ny bru
Byggetid
2021
Kontraktssum
34 MNOK eks. mva.
Kunde
Innlandet fylkeskommune