El-fergeleier, Nordland

Peab Anlegg skal bygge om fire fergeleier nord i Nordland for Statens vegvesen. Arbeidene vil pågå fra september 2021 og ut november 2022.

Naboinformasjon

Informasjon til naboer fra Peab og Statens vegvesen om pågående og fremtidige arbeider med elfergekaiene på Drag, Kjøpsvik, Bognes og Skarberget.

Om prosjektet

Peab Anlegg skal bygge om fire fergeleier nord i Nordland for Statens vegvesen. Når de står ferdig, settes en ny rekord i det grønne skiftet.

De fleste som har kjørt Norge på langs kjenner til fergesambandene Bognes – Skarberget på E6 og Drag-Kjøpsvik på rv. 827. Begge krysser Tysfjorden nord i Nordland, og i praksis deler fjorden landet vårt i to. Som et ledd i det grønne skiftet skal Statens vegvesen sette inn nullutslippsferger i begge samband. Med elbil kan du da reise fra Lindesnes til Nordkapp uten utslipp.

Peabs oppdrag

Peabs oppdrag omfatter bygging av ny fergekai på Kjøpsvik og ombygging av fergekaiene på Drag, Bognes og Skarberget. Kaiene bygges om for kunne ta imot større ferger. I tillegg skal fergekaibru på Drag skiftes ut, og fire ladestasjoner med tilhørende teknisk infrastruktur for elferger skal på plass.

Alle fergeleiene utformes universelt, og det oppføres servicebygg med oppholdsrom og toalettfasiliteter. I tillegg oppgraderes utearealene. Peab skal også legge føringsveier for 22kV linje til fremtidig teknisk bygg til ny fergeoperatør. Oppdraget omfatter utdyping/bredding av innseilingsled på Skarberget, noe som medfører undervannssprengning.

Norges lengste

Stortinget har bestemt at det skal stilles krav til null- og lavutslippsteknologi når dette er mulig. Fergesambandet Drag-Kjøpsvik er 15 kilometer langt. Når de nye fergeleiene tas i bruk, blir det Norges lengste samband med elektrisk fergedrift. Rekorden som da settes og åpningen av de fire fergeleiene, utgjør en ny milepel i vegvesenets arbeid for å gi alle en grønnere reisehverdag.

Perioder med bare ett samband

I perioder av utbyggingen må fergesambandene vekselvis stenges mens helt nødvendig arbeid utføres. All trafikk dirigeres da over til det andre sambandet som er åpent. Dette er uheldig for trafikantene, men avgjørende for å kunne gjennomføre utbyggingen. Stengingen vil bli annonsert i god tid, slik at de reisende kan planlegge for dette. Ingen av sambandene vil bli stengt i fellesferien når trafikken er størst.

Peab Anlegg planlegger en forsiktig byggestart i august 2021 uten at dette vil påvirke sommertrafikken. Målet er at el-fergene skal kunne tas i bruk i desember 2022.

Fakta om prosjektet

Omfang: Fire el-fergeleier
Byggherre: Statens vegvesen
Utførelsesentreprenør: Peab Anlegg
Kontraktssum: 301,6 MNOK eks. mva.
Oppstart: August 2021
Ferdigstillelse: Desember 2022

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).