Etablering tomt SalMar, Senja

Peab Anlegg har etablert tomt og slakteri for SalMar settefiskanlegg på Klubben industriområde på Senja.

Etablering av tomt og slakteri ved uttak av 380 000 fm3, stein og knusing av 40 000 m3, og rensk av løsmasser på 55 000 fm3.

Beskrivelse av mengder

  • Uttak av 380 000 fm3
  • Fylling i sjø ca 500 000fm3
  • Stein og knusing av 40 000m3
  • Rensk av løsmasser 55 000 fm3
  • Størrelsen av tomten var 93 000m2 inkludert plastring
  • Dybde maks 25 meter
Beskrivelse
Etablering av tomt og slakteri
Byggetid
2019
Kontraktssum
75 MNOK inkl. mva
Kunde
Hent AS