Finstad Pumpestasjon Ski

Oppdraget omfattet grunnarbeider, oppføring av plassbygd pumpestasjon, fordrøyningsmagasin, innkjøp og montering av nødstrømsaggregat, pumper, internt røropplegg og sanitærinstallasjoner.

Fordrøyningsbassenget i pumpe hus vil ha et volum på ca. 300 m3.
Arbeidene består i tillegg av rivning av gammelt fordrøyningsbasseng,
kompressorbygg og to pumpestasjoner, samt grunnarbeider for utvendige VA-arbeider og ulike utomhus arbeider. Grunnet grunnforholdene i
området var dårlige (kvikkleire), besto byggegrop av spunt og kalksementpæler (KCpæling).

Det er også levert 3 stk. pumper til selve pumpestasjon og komplett røropplegg
innvendig til dette.

Beskrivelse
Grunnarbeid, oppføring pumpestasjon
Byggetid
2013-2015
Kontraktssum
18 MNOK eks mva
Kunde
Ski kommune

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).