Fisketrapper, Nausta

På oppdrag fra Fylkesmannen i Vestland skal Peab Anlegg rehabilitere fisketrappene i Hovefossen i elva Nausta i Vestland.

Nausta er et uregulert laksevassdrag med utløp i Førdefjorden i Sogn og Fjordane. Det er en ettertraktet elv for sportsfiske etter laks og ørret. Ved Hovefossen ble det i 1975 bygget en fisketrapp, som nå skal rehabiliteres. Fisketrappen bidrar til at laks og ørret kommer opp til den delen av elva med de beste gyte- og oppvekstvilkårene.

Peabs oppdrag omfatter rehabilitering av øvre fisketrapp i Hovefossen. Eksisterende fisketrapp skal rives og reetableres. Nedre fisketrapp skal spyles ren og tømmes for sedimentavsetting. Her skal eksisterende skillevegger forsterkes.

Betongarbeidene og rehabiliteringen av nedre fisketrapp utføres av Peabs egne fagarbeidere. En lokal maskinentreprenør leies inn for arbeidene med tilkomst til anleggsområdet, riving og oppbygging av nytt terreng.

I øvre fisketrapp skal antall mellomkummer utvides. Totalt skal det bygges 18 mellomkummer, som fisken benytter til hvile på sin vei opp fossen.

Minste volum per kum er 14,5 kubikkmeter vann, og hver kum må tilpasses terrenget under bygging.

Det er strenge miljømessige krav i prosjektet. Peab må ta hensyn til eksisterende vegetasjon i og rundt anleggsområdet. Blant annet skal en god del trær ved området ivaretas. Elvebunnen skal ikke røres mer enn høyst nødvendig.

Rehabiliteringen blir finansiert av Miljødirektoratet, som også er eier av trappene.

Oppdraget er en totalentreprise, og konsulent for byggherren er Norconsult.

Arbeidene starter i oktober 2020 og skal være ferdige innen utgangen av april 2021.

Beskrivelse
Rehabilitering fisketrapper
Byggetid
2020-2021
Kontraktssum
4 MNOK eks. mva.
Kunde
Fylkesmannen i Vestland

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).