Fjerdingelv bru, Trøndelag

På oppdrag fra Statens vegvesen skal Peab Anlegg bygge ny vei og bru på E6 over Fjerdingelva i Grong kommune i Trøndelag.

Kontrakten ble undertegnet tirsdag 15. september 2020.

Oppstart på anleggsplassen er planlagt til oktober 2020.

Brua over Fjerdingelva ligger cirka én mil nord for bygda Harran. Peabs oppdrag omfatter bygging av 900 meter vei og ny bru, samt ny kulvert for vannhåndtering av bekken Litlåa.

Peab vil utføre arbeidene med brua med egne ansatte. Grunnarbeidene utføres med underentreprenører med lokal tilhørighet. Det vil også være lærlinger på prosjektet.

Eksisterende bru skal rives og fjernes. Den nye brua er en bjelkebru på rundt 55 meter i lengde og 10 meter i bredde.

Brua skal utføres med prefabrikkerte bjelker, og dekket støpes på toppen av disse. 

I tillegg skal Peab bygge nye tilstøtende veier til brua, rundt 900 meter vei totalt. I arbeidene inngår blant annet planering, veifylling og sprengning.

Det vil være sprengningsarbeider langs E6, og da vil veien stenges for trafikk i korte perioder på maks 30 minutter.

Den nye veien og brua skal være klare for trafikkåpning i midten av oktober 2021.

Resterende arbeider vil pågå frem til siste overlevering i juni 2022.

Fakta om prosjektet

 • Bru på E6 over Fjerdingelva i Harran, Grong kommune i Trøndelag
 • Bjelkebru
 • Lengde ca. 55 m, bredde ca. 10 m
 • Ny elementkulvert for Litlåa
 • Riving og fjering av gamle Fjerdingelv og Liltåa bruer
 • Vegetasjonsrydding
 • Planeringsarbeider
 • Veifyllingsarbeider (ca. 23.000 m3)
 • Sprenging (ca. 60.000 m3)
 • Knusing av sprengt stein til pukk: ca. 6000 m3
 • Utsortering sprengt stein til frostsikringslag; ca. 4100 m3
 • Veioverbygning, asfaltarbeider (ca 9000 m3 pukk), (ca. 4100 tonn asfalt)
 • Drens- og overvannsarbeider
 • Veirekkverk, murer, grøntarbeider med mer
Beskrivelse
Ny bru og 900 meter vei
Byggetid
2020-2022
Kontraktssum
42,7 MNOK eks. mva.
Kunde
Statens vegvesen