Flomsikring E6, Kløfta - Gardermoen

Peab Anlegg har rehabilitert gammelt overvannssystem ved bruk av klimaeffektiv og kostnadsbesparende NoDig-metode.

Peab Anlegg har rehabilitert det gamle overvannssystemet langs E6 fra Kløfta og nordover mot Gardermoen.

NoDig-metoden er kostnadseffektivt og gir mindre klimabelastning enn «åpen grøft-metoden».

NoDig er en fellesbetegnelse på ledningsfornyelse med minimal eller ingen graving, og er benyttet i Norge i over 30 år. Teknikken har hatt en formidabel utvikling, og Peab satser bevisst på å videreutvikle spesialkompetansen innen dette feltet.

Ifølge en rapport Asplan Viak i 2010* utførte på oppdrag fra Porsgrunn kommune, Norsk Vann og SSTT, kan bruk av NoDig-metoden gi store økonomiske besparelser i forhold til åpen grøft. Besparelsene ligger i reduserte kostnader direkte knyttet til anlegget, men også indirekte i form av samfunnskostnader. Publikum og næringsvirksomhet forskånes for langvarige anleggsarbeider, som har innvirkning på helse, sikkerhet, boforhold og inntekter. Ifølge rapporten gir metoden også redusert belastning på klima og miljø.

*Ref: Rapport fra Asplan Viak: NoDig versus åpen grøft - Miljømessige-, økonomiske- og juridiske betraktninger (Utgave: 01, Dato: 31.05.10)

Beskrivelse
Flomsikring
Byggetid
2014-2015
Kontraktssum
40,2 MNOK eks mva
Kunde
Statens vegvesen