Fv5216 Håkonshella, Alvøen

Peab Anleggs datterselskap HGT skal oppgradere 1,1 kilometer fylkesvei fra Alvøen til Myraskjenet. Kontrakten omfatter bygging av gang- og sykkelvei, bussholdeplasser og oppgradering av kjøreveien.

Fylkesvei 5216 Håkonshellaveien er i dag smal og uten tilbud for gående. Strekningen er skolevei for barn ved Alvøen og Mathopen skoler, og veien benyttes til og fra Alvøen idrettspark med aktiviteter på dag og kveld.

Nå skal HGT bygge en separat gang- og sykkelvei langs fylkesveien fra Alvøen til Myraskjenet. Veien blir utvidet fra ett til to kjørefelt, og fem bussholdeplasser langs strekningen skal oppgraderes.

Anleggsarbeidene startet tidlig i september, og hele prosjektet skal være ferdig i mars 2024. Prosjektet byr på flere interessante arbeidsoperasjoner, forteller anleggsleder Thomas Arnesen i Peab Anlegg / HGT.

Arbeidene vil bli utført av egne ansatte fagarbeidere og lærlinger.

//Fakta Oppgradering fv. 5216 Håkonshella

  • Omfang: Oppgradering av 1,1 km fylkesvei, bygging av ny gang- og sykkelvei og bussholdeplasser
  • Sted: Alvøen
  • Byggherre: Vestland fylkeskommune
  • Entreprenør: Peab Anlegg / HGT
  • Kontraktssum: 52 MNOK eks. mva.
  • Entrepriseform: Enhetspriskontrakt
  • Byggestart: september 2022
  • Ferdigstillelse: mars 2024
Byggetid
Sept 2022 - mars 2024
Kontraktssum
52 MNOK eks. mva
Kunde
Vestland fylkeskommune