Fylkesvei 715 Fosenhalvøya

Peab har bygget 14 kilometer fylkesvei på Fosenhalvøya for Statens vegvesen.

Prosjektet omfattet bygging av ny fylkesvei 715 fra Keiserås i Leksvik kommune til Skolaskaret på kommunegrensa mot Rissa kommune.

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Peabs svenske anleggsvirksomhet. Samarbeidet omfattet utveksling av erfaringer, kunnskap og ressurser i hele gjennomføringsfasen fra marked og kalkulasjon til utførelse og ferdigstillelse.

Arbeidet omfattet store masseflyttinger av fjell og løsmasser.
I prosjektet inngikk også bygging av fire bruer og en kulvert.

Beskrivelse
14 km vei
Byggetid
2013-2015
Kontraktssum
270 MNOK eks mva
Kunde
Statens vegvesen