Fylkesvei 864, Trondheim

Peab Anlegg har bygget veistrekning mellom Bromstadvegen og Kong Øysteins veg for Statens vegvesen.

Prosjektet er en 400 meters lang veistrekning fra Strindheim skole og frem til Plantasjen.

Eksisterende vei var i svært dårlig stand og har blitt erstattet med ny veg og kollektivfelt med gangveg på begge sider og i tillegg eget sykkelfelt.

Vegen er bygd i faser og trafikken har hele tiden gått forbi. Det er også satt opp 260 meter med nye støyskjermer mot boligene som ligger langs Bromstadveien.

En stor del av jobben har vært å legge ny 600 mm overvannsledning langs hele veien i 5 meters dybde. Flytting av kabler og fjernvarme har også vært store oppgaver som har tatt mye tid.

Beskrivelse
Samferdsel
Byggetid
2016-2017
Kontraktssum
ca 13 MNOK
Kunde
Statens vegvesen, region Midt