Gang- og sykkelbro, Ensjø

Peab Anlegg har overlevert ny gang- og sykkelbro på Ensjø t-banestasjon til avtalt tid.

Prosjektet ble påbegynt i midten av mars i år, så gjennomføringen har vært intensiv og effektiv. Eksisterende gangbro måtte rives, og det er opparbeidet ny gangbro i stål med ramper og trapper. Prosjektet omfatter også mindre beplantningsarbeider, overvannshåndtering, granittmurer og dekker, samt omlegging av teknisk infrastruktur. Den nye gang- og sykkelbroen er 84 meter lang.

− Jeg er imponert over innsatsen til våre medarbeidere, og samarbeidet med byggherre og underentreprenører har vært veldig godt. Alle har stått på og jobbet meget godt gjennom hele anleggsperioden, sier Stein Olav Haugen, prosjektleder i Peab Anlegg

Beskrivelse
Ny gang- og sykkelbro
Byggetid
2018
Kontraktssum
ca. 25,8 MNOK
Kunde
Bymiljøetaten