Gang og sykkelvei Osøyro

Peab Anlegg skal bygge én kilometer gang- og sykkelvei langs fylkesvei 579 Hegglandsdalsvegen i Osøyro i Bjørnafjorden kommune.

Vestland fylkeskommune er byggherre, og kontrakten har en verdi på 35 millioner kroner eks. mva.

Peab setter stor pris på tillitserklæringen fra fylkeskommunen. Peab er en lokal samfunnsbygger, og det er motiverende for oss å bygge prosjekter som gir forbedringer i våre lokalsamfunn. Her får vi bidra til at store og små kan ferdes trygt langs veien, og at trafikantene får sikre kjøreforhold.

Peab Anlegg kommer til å gjennomføre store deler av prosjektet med sine egne ansatte fagarbeidere. Det vil også være lærlinger i prosjektet.

Peab Anlegg vil legge stor vekt på arbeid med helse, miljø og sikkerhet i prosjektet. Anleggsarbeidene vil pågå langs en trafikkert vei, og i prosjektet blir det ekstra fokus på å få til en god og effektiv trafikkavvikling.

Kontrakten ble signert tidlig i oktober, og partene har gjennomført en samhandlingsfase. Det ble arrangert et to dagers samhandlingsmøte mellom Vestland fylkeskommune og Peab Anlegg på Scandic Flesland i midten av oktober.

Anleggsarbeidene startet i oktober/november og hele prosjektet skal være ferdig i juli 2022.

Fakta Ny gang- og sykkelvei Osøyro

  • 1000 meter gang- og sykkelvei langs fv. 579 Hegglandsdalsvegen
  • Byggherre: Vestland fylkeskommune
  • Utførelsesentreprise: Peab Anlegg
  • Kontraktssum: 35 MNOK eks. mva.
  • Sted: Osøyro, Bjørnafjorden kommune
Beskrivelse
Ny gang- og sykkelvei
Byggetid
2021-2022
Kontraktssum
35 MNOK eks. mva
Kunde
Vestland fylkeskommune