Gangbruer Furuset

Peab Anlegg har på oppdrag fra Oslo kommune, Samferdselsetaten, bygget to gang- og sykkelbroer over henholdsvis Karihaugveien og E6 ved Furuset senter.

Bruene er bygget for å opprette sikker forbindelse for gående og syklende til Furuset Senter fra boligområdene på sydsiden av E6.

Broen over Karihaugveien går i bue. Den er bygget med stålkasse opplagt på søyler og landkar av betong, og med brudekke i betong. Rekkverk i stål. Lengde på broen er 82 m med føringsbredde 3 m.

Broen over E6 er en skråstagbro, med tårn i stål for oppheng av stag, bæresystem av stålbjelker, og brodekke av betong. Rekkverk i stål. Lengde på broen er 59,5 m med føringsbredde 3 m. Tårnet har en høyde på 35 m.

Bygging av gang- og sykkelvei inn mot broene, samt mellom broene, med en lengde av ca 100 m inngikk i entreprisen.

Beskrivelse
To gangbruer
Byggetid
2009-2010
Kontraktssum
26 MNOK eks mva
Kunde
Oslo kommune, Samferdselsetaten
Arkitekt
Hjellnes Consult / Johs Holt