Gangbruer, Mjøsparken

Peab Anlegg etablerer to gangbruer i betong på den nye bystranda i Mjøsparken i Brumunddal.

Den nye bystranda i Brumunddal er snart ferdig. Den nye badestranda ligger i en skjermet vik, og det er laget en promenade på Mjøssiden av badeplassen. Gangforbindelsen skal gå via en øy og blir forbundet med bruer, som bygges av Peab Anlegg.

− Vi hadde oppstart på prosjektet i februar 2019, og skal overlevere de to betongbruene i løpet av mai 2019. Bruene er satt på landkar, som er etablert i tidligere entreprise, forteller prosjektleder Ole Ronny Olsen i Peab Anlegg.

Entreprisen omfatter også noe komplettering av anlegg som i hovedsak er etablert i tidligere entreprise. Det er strenge krav til finish på de to gangbruene, og det blir brurekkverk på totalt 110 løpemeter. Peab skal også gjøre ferdig cirka 100 meter turvei med grusdekke i tilknytning til bruene.

Beskrivelse
To gangbruer
Byggetid
2019
Kontraktssum
6,6 MNOK eks. mva.
Kunde
Ringsaker kommune