Gjenvinningsstasjoner BIR, Bergen

Peab Anlegg har bygget tre nye gjenvinningsstasjoner for BIR rundt Bergen.

Det er bygget gjenvinningsstasjoner på Sund på Sotra ved Bergen, Eikelandsosen i Fusa kommune og på Hauge på Osterøy.

Det er tre nesten helt identiske bygg med egen hall for farlig avfall, hall for elektrisk avfall og en gjenbrukshall hvor folk kan sette fra seg ting som andre kan bruke. Videre er det administrasjonsbygg i sammenheng med hallene og en egen garasje utenom.

Det ble også laget ny container havn for 10-12 store avfallscontainere.

Beskrivelse
Tre gjenvinningsstasjoner
Byggetid
2015-2016
Kontraktssum
ca 85 MNOK
Kunde
BIR AS