Grøndalselv bru, Trøndelag

Peab Anlegg skal bygge ny bru og vei på E6 nord i Trøndelag for Statens Vegvesen. Kontraktsummen, inkludert opsjoner, er på ca. 147 MNOK eks. mva.

Kontrakten omfatter en ny 70 meter lang bru med føringsbredde på 9 meter. I tillegg skal Peab Anlegg bygge 900 meter ny E6 tilknyttet brua, og 670 meter lokalvei. Oppdraget omfatter også riving av gamle Grøndalselv bru, som er 40 meter lang med en bredde på 7,2 meter.

Byggetiden er forventet å være omtrent to år.

Kontrakten inngår i delparsellen Fjerdingen – Grøndalselv, med en totalkostnad på ca. 510 MNOK. For å få utløst opsjonene må oppstartbevilgning på neste byggeetappe av Grong – Nordland grense gis.

Ny vei skal gi økt trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet med fartsgrense 90 km/t. Dersom om alle opsjoner utløses vil kontakten gi om lag en mil med ny 90 km/t på E6.

Dette skal bygges

  • Ny Grøndalselv bru. 70 meter lang, føringsbredde 9 meter.
  • Det skal bygges 900 meter ny E6 (9 m) tilknyttet brua og 670 meter lokalveg.
  • Gamle Grøndalselv bru skal rives. Brua er ca. 40 meter lang og har en bredde på 7,2 meter.

Opsjoner

  • Breddeutvidelse på døyt 2 kilometer av E6 nord for Heimly til Tunnsjøelvbrua.
  • Breddeutvidelse av fire kilometer på E6 på strekningen Skavmoen-Fjerdingen.
  • Utbedringer og forsterkinger av Litlfjerdingelvbrua og Tunnsjøelvbrua
  • Breddeutvidelse og dels ny veg av 3,6 kilometer E6 fra Tunnsjøelvbrua til Trones sør.
  • Tromselvbrua - Bygging av ny bru med ca. 40 meters lengde og føringsbredde 9 meter, samt riving av gammel bru.
Beskrivelse
Ny bru
Byggetid
2022-2024
Kontraktssum
147 MNOK eks. mva
Kunde
Statens vegvesen