Grunn- og betongarbeider Follobanen

Peab Anlegg var underentreprenør for Acciona Ghella Joint Venture på Jernbaneverkets prosjekt Follobanen.

Peabs kontrakt omfattet grunnarbeider og betongarbeider for riggarealene. Det ble etablert nøvendig vann og avløp for alle fasiliteter, samt fundamentering for fabrikken som produserer betongelementer til tunnelen og produksjonslinjer.

På Follobanen ble det bygget 22 kilometer med nytt dobbeltspor mellom Oslo sentralstasjon og Ski. Totalt 20 kilometer av traseen ble lagt i tunnel.

Spansk-italienske Acciona Ghella Joint Venture var entreprenør på tunnelboring (TBM) i prosjektet, og etablerte riggområdet på Åsland, mellom Oslo og Ski. Riggområdet omfatte kontorer, boliger, kantine, elementfabrikk, betongfabrikk og andre fasiliteter Acciona Ghella Joint Venture trengte for å gjennomføre tunnelboringsprosjektet.

Beskrivelse
Grunn- og betongarbeider
Byggetid
2015-2016
Kontraktssum
127,8 MNOK eks mva
Kunde
Acciona Ghella Joint Venture