Grunn- og betongarbeider Follobanen

Peab Anlegg er underentreprenør for Acciona Ghella Joint Venture på Jernbaneverkets prosjekt Follobanen.

Peabs kontrakt omfatter grunnarbeider og betongarbeider for riggarealene. Det skal etableres nøvendig vann og avløp for alle fasiliteter, samt fundamentering for fabrikken som skal produsere betongelementer til tunnelen og produksjonslinjer.

På Follobanen skal det bygges 22 kilometer med nytt dobbeltspor mellom Oslo sentralstasjon og Ski. Totalt 20 kilometer av traseen legges i tunnel.

Spansk-italienske Acciona Ghella Joint Venture er entreprenør på tunnelboring (TBM) i prosjektet, og skal etablere riggområde på Åsland, mellom Oslo og Ski. Riggområdet vil omfatte kontorer, boliger, kantine, elementfabrikk, betongfabrikk og andre fasiliteter Acciona Ghella Joint Venture trenger for å gjennomføre tunnelboringsprosjektet.

Beskrivelse
Grunn- og betongarbeider
Byggetid
2015-2016
Kontraktssum
127,8 MNOK eks mva
Kunde
Acciona Ghella Joint Venture
Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.