Grunnarbeider Ikea Ringsaker

Samarbeidsprosjekt mellom Peab AS, Peab Spesialprosjekt (Sverige) og Peab Anlegg AS for Ikea (Nydal Øst AS).

Peab Anlegg sin utførelse besto av opparbeidelse av infrastruktur på tomten. Dette innebar masseforflytting av stedlig morene og utlegging av kvalitetsfylling.  Utførelse av VA-/EL-/FV-grøfter, veier og plasser tilpasset Ikea sine behov.

Peab Anlegg har i tillegg utført fundamentering av bygget i form av punktfundamenter og hatt ansvaret for all plasstøpt betong. Ett prosjekt med veldig komprimert fremdrift.

Beskrivelse
Infrastruktur tomt
Byggetid
2014-2015
Kontraktssum
Ca 65 MNOK eks mva
Kunde
Ikea v/Nydal Øst AS
Arkitekt
Astrup og Hellern AS